[Hỏi INSIGHT] Mở thêm tài khoản con, khoản mục chi tiết để hạch toán?

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Phu Ton, Oct 2, 2014.

 1. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Do nhu cầu hạch toán và quản lý, doanh nghiệp mình cần mở thêm các tài khoản chi tiết, tài khoản con. Vậy cho mình hỏi mở tài khoản như thế nào cho hợp lý, bác nào có thông tư hướng dẫn, hoặc là hướng dẫn trực tiếp trên đây giúp mình với.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Hỏi INSIGHT] Tinh thần doanh nhân là gì? Quản trị doanh nghiệp Oct 5, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Các phương pháp tính giá thành? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Cách phân quyền thư mục trên RHE? Công nghệ Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Giải pháp ERP cho ngành xây dựng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 18, 2014
  [Hỏi] Về nguồn dữ liệu gốc Tableau Apr 19, 2017

 3. Chint

  Chint Member

  Trích trong QĐ 48 "Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa”

  3- Trường hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa cần bổ sung Tài khoản cấp 1 hoặc sửa đổi Tài khoản cấp 1, cấp 2 trong hệ thống tài khoản kế toán do Bộ Tài chính quy định về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

  4- Các doanh nghiệp nhỏ và vừa có thể mở thêm Tài khoản cấp 2 và Tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có quy định Tài khoản cấp 2, Tài khoản cấp 3 tại Danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa đã quy định trong Quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

  Trích trong QĐ 15

  2- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty căn cứ vào hệ thống tài khoản kế toán quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp, tiến hành nghiên cứu, vận dụng và chi tiết hoá hệ thống tài khoản kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất, kinh doanh, yêu cầu quản lý của từng ngành và từng đơn vị, nhưng phải phù hợp với nội dung, kết cấu và phương pháp hạch toán của các tài khoản tổng hợp tương ứng.

  3- Trường hợp doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty cần bổ sung tài khoản cấp 1, cấp 2 hoặc sửa đổi tài khoản cấp 1, cấp 2 về tên, ký hiệu, nội dung và phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh đặc thù phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Bộ Tài chính trước khi thực hiện.

  4- Các doanh nghiệp, công ty, Tổng công ty có thể mở thêm các tài khoản cấp 2 và các tài khoản cấp 3 đối với những tài khoản không có qui định tài khoản cấp 2, tài khoản cấp 3 tại danh mục Hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp đã quy định trong Quyết định này nhằm phục vụ yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mà không phải đề nghị Bộ Tài chính chấp thuận.

  Hệ thống tài khoản kế toán bao gồm các tài khoản cấp 1 gồm 3 ký số, tài khoản cấp 2 gồm 4 ký số; ngoại trừ 2 tài khoản sau đây là 5 ký số: TK 33311 - Thuế GTGT đầu ra và TK 33312 - Thuế GTGT hàng nhập khẩu (Đây cũng là 1 nhược điểm tình huống chữa cháy khi xây dựng cấu trúc hệ thống TK không đồng nhất, loạt choạt lúc TK cấp 2 thì 4 số, lúc thì 5 số)
   
  Phu Ton likes this.
 4. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Thanks Ms. Chi về thông tin hướng dẫn khá đầy đủ.

  Mà khi mấy anh chị tư vấn cái giải pháp phần mềm đến văn phòng em làm cái hệ thống tài khoản ấy có làm ra vậy nè

  Ví dụ: tài khoản cấp 1 là 131, rồi do nhu cầu quản lý nên phải mở rộng ra là 131-01. Vậy cái cách 131-01 có đúng không hay phải là 13101? ôi cái này lộn xộn quớ
   
 5. Chint

  Chint Member

  Ghi là 13101 nha a, không có dấu gạch ở giữa đâu
   
 6. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Zị đó mà mấy anh chị tư vấn hướng dẫn em có cái dấu gạch mới chịu, cơ mà Thanks Ms. Chi nhiều về thông tin hữu ích này nhe.
   
 7. Chint

  Chint Member

Share This Page