How to combine chart with table data

Discussion in 'Tableau' started by duong, Jul 29, 2016.

 1. duong

  duong New Member

  Dear BSD
  như các bạn đã biết, 1 chart can có cả biểu đồ và bảng data bên dưới để xem.
  vậy liệu có cách nào đẻ trong 1 worksheet ta có thể làm được điều đó.

  thanks

  Hiện giờ để làm dc điều đó mình đang làm ở 2 worksheet, sau đó gom vào trong 1 dashboard.
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Combine chart with Bar and Line chart in Tableau Tableau Aug 11, 2015
  [Thắc mắc] Về line chart Tableau Nov 25, 2017
  A New Way To Build Bullet Graphs Chart in Tableau Tableau Jul 28, 2017
  Dumbbell Chart in Tableau Tableau Jul 17, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016

 3. Từ Châu

  Từ Châu New Member

  Dear Bạn Dương,

  Trong #Tableau mình không thấy có trường hợp này, hiện tại cũng đang dùng 1 worksheet là chart và 1 worksheet là crosstab. Kết hợp ở Dashboard
   
  bsdinsight likes this.

Share This Page