How to Secure Your Dashboards in Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 27, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dashboard là công cụ hữu hiệu cho các nhà quản trị về việc tiếp cận dữ liệu hoạt động của doanh nghiệp một cách nhanh nhất, dễ dàng nhất.

  Trong doanh nghiệp của bạn, có nhiều phòng ban, nhiều quản lý,... thì bạn sẽ có khá nhiều các dashboard này, nào cho marketing manager, cho sale director, cho sale-man, cho sale manager,.... và vấn đề phân quyền sẽ là chuyện chắc chắn xảy ra.

  Với Dynamics CRM, bạn làm việc này không khó lắm, hãy xem hình dưới đây.

  SecureDashboards_dynamics_crm.png
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...


Share This Page