Hướng dẫn cài đặt Dynamic AX 2012

Discussion in 'Dynamics AX' started by tuantq, Apr 10, 2015.

 1. tuantq

  tuantq New Member

  1. Yêu cầu phần cứng:

  - Processor: tối thiểu 1,1 GHz.

  - RAM:

  + Server: tối thiểu là 8Gb, khuyến cáo nên dùng 14Gb.

  + Client: tối thiểu là 2Gb, khuyến cáo nên dùng 4Gb.​

  - CPU cores:

  + Server: tối thiểu 2 cores, khuyến cáo 8 cores.

  + Client: tối thiểu 1 cores, khuyến cáo 2 cores.​


  2. Yêu cầu phần mềm:

  - Hệ điều hành: Window Server 2008 R2 , …

  - Database: SQL Server 2008, …

  - .Net Framework 3.5 with SP1, .Net Framework 4.0, .Net Framework 4.5


  3. Các bước cài đặt:

  3.1. Cài hệ điều hành Window Server 2008 R2.

  - Dựng Window Server 2008 với thông tin như sau:
  h1.png

  3.2. Cài đặt Service AD Domain Controller trên Window Server 2008 R2:

  - Add Roles:
  h2.png
  - Chọn AD Domain Services:
  h3.png
  - Click Next:
  h4.png
  - Click Next:
  h5.png
  - Install:
  h6.png
  3.3. Thiết lập DC:

  - Mở dcpromo.exe:
  h7.png
  - Bắt đầu cài đặt bằng Wizard, chọn Use advanced mode.
  h8.png
  - Click Next:
  h9.png
  - Chọn tạo mới 1 DC:
  h10.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Hướng dẫn cài đặt Tableau Server Tableau Jul 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Tableau desktop Tableau Jan 28, 2016
  Hướng dẫn tạo Top N trong Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server 2012 Công nghệ Nov 26, 2014
  Hướng dẫn cài đặt Oracle Solaris 11.2 Công nghệ Nov 5, 2014

 3. tuantq

  tuantq New Member

  - Đặt tên Domain
  h11.png
  - Chọn Domain NetBIOS Name
  h12.png
  - Chọn Functional level là Windows Server 2008 R2
  h13.png
  - Chọn option: DNS
  h14.png
  - Chọn Yes
  h15.png
  - Xác nhận thông tin và tiến hành cài đặt (Reboot khi hoàn tất)
  h16.png
  h17.png
   
 4. tuantq

  tuantq New Member

  3.4.Cài SQL Server 2008 R2.

  3.5.Cài AX 2012:
  h18.png

  Các component cần cài đặt:

  + Database.

  + Application Object Server (AOS).

  + Management ultilities.

  + Business Intelligence components.

  + Client components.

  + Developer tools.

  + Web service on IIS.

  + .NET Business Connector.


  Lưu ý: Cần cài đặt theo từng bước từ trên xuống dưới, từng component.

  - Tiến hành cài đặt:
  h19.png
  h20.png
  - Trước khi vào quá trình cài đặt, 1 bảng thông báo về các component cần có trên máy hoặc cần fix sẽ xuất hiện. Ta cần phải fix hết các error.
  h21.png
  + Các component nào có check box “Configue”, check vào check box à click button “Configue” à Click button “Start”.

  + Các component nào có Status “Error”, click vào “link” để download các component còn thiếu từ Microsoft và cài đặt.


  Sau khi hoàn thành 2 bước trên click vào button “Revalidate” để bắt đầu vào tiến trình cài đặt.
  h22.png
  h23.png
  3.6. Khởi tạo AX 2012:
  Run application AX 2012 lần đầu, ta sẽ tiến hành khởi tạo ban đầu cho AX 2012.
  h24.png
  - Bước 1 “Prepare Initialization” : cấu hình và khởi tạo ban đầu cho AX, compile code.
  - Bước 2 “Synchonize Database” : tiến hành sau khi hoàn thành bước 1.
  - Bước 3 “Initialize System” : sau khi hoàn thành 2 bước trên mà không xảy ra lỗi, bước 3 sẽ được enable. Tại bước này ta có thể cấu hình ngay hoặc để sau (click vào “Mark As Complete”)
  h25.png
  4.Hoàn thành.
   

Share This Page