Hướng dẫn cài đặt Dynamic AX 2012

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by tuantq, Apr 10, 2015.

 1. tuantq

  tuantq New Member

  1. Yêu cầu phần cứng:

  - Processor: tối thiểu 1,1 GHz.

  - RAM:

  + Server: tối thiểu là 8Gb, khuyến cáo nên dùng 14Gb.

  + Client: tối thiểu là 2Gb, khuyến cáo nên dùng 4Gb.​

  - CPU cores:

  + Server: tối thiểu 2 cores, khuyến cáo 8 cores.

  + Client: tối thiểu 1 cores, khuyến cáo 2 cores.​


  2. Yêu cầu phần mềm:

  - Hệ điều hành: Window Server 2008 R2 , …

  - Database: SQL Server 2008, …

  - .Net Framework 3.5 with SP1, .Net Framework 4.0, .Net Framework 4.5


  3. Các bước cài đặt:

  3.1. Cài hệ điều hành Window Server 2008 R2.

  - Dựng Window Server 2008 với thông tin như sau:
  h1.png

  3.2. Cài đặt Service AD Domain Controller trên Window Server 2008 R2:

  - Add Roles:
  h2.png
  - Chọn AD Domain Services:
  h3.png
  - Click Next:
  h4.png
  - Click Next:
  h5.png
  - Install:
  h6.png
  3.3. Thiết lập DC:

  - Mở dcpromo.exe:
  h7.png
  - Bắt đầu cài đặt bằng Wizard, chọn Use advanced mode.
  h8.png
  - Click Next:
  h9.png
  - Chọn tạo mới 1 DC:
  h10.png
   
 2. Loading...


 3. tuantq

  tuantq New Member

  - Đặt tên Domain
  h11.png
  - Chọn Domain NetBIOS Name
  h12.png
  - Chọn Functional level là Windows Server 2008 R2
  h13.png
  - Chọn option: DNS
  h14.png
  - Chọn Yes
  h15.png
  - Xác nhận thông tin và tiến hành cài đặt (Reboot khi hoàn tất)
  h16.png
  h17.png
   
 4. tuantq

  tuantq New Member

  3.4.Cài SQL Server 2008 R2.

  3.5.Cài AX 2012:
  h18.png

  Các component cần cài đặt:

  + Database.

  + Application Object Server (AOS).

  + Management ultilities.

  + Business Intelligence components.

  + Client components.

  + Developer tools.

  + Web service on IIS.

  + .NET Business Connector.


  Lưu ý: Cần cài đặt theo từng bước từ trên xuống dưới, từng component.

  - Tiến hành cài đặt:
  h19.png
  h20.png
  - Trước khi vào quá trình cài đặt, 1 bảng thông báo về các component cần có trên máy hoặc cần fix sẽ xuất hiện. Ta cần phải fix hết các error.
  h21.png
  + Các component nào có check box “Configue”, check vào check box à click button “Configue” à Click button “Start”.

  + Các component nào có Status “Error”, click vào “link” để download các component còn thiếu từ Microsoft và cài đặt.


  Sau khi hoàn thành 2 bước trên click vào button “Revalidate” để bắt đầu vào tiến trình cài đặt.
  h22.png
  h23.png
  3.6. Khởi tạo AX 2012:
  Run application AX 2012 lần đầu, ta sẽ tiến hành khởi tạo ban đầu cho AX 2012.
  h24.png
  - Bước 1 “Prepare Initialization” : cấu hình và khởi tạo ban đầu cho AX, compile code.
  - Bước 2 “Synchonize Database” : tiến hành sau khi hoàn thành bước 1.
  - Bước 3 “Initialize System” : sau khi hoàn thành 2 bước trên mà không xảy ra lỗi, bước 3 sẽ được enable. Tại bước này ta có thể cấu hình ngay hoặc để sau (click vào “Mark As Complete”)
  h25.png
  4.Hoàn thành.
   

Share This Page