1. Tableau Business Intelligence

Hướng dẫn cài đặt OpenSUSE 13.1

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Oct 16, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện cài đặt hệ điều hành OpenSUSE trên VMWare, xem video ở đây.
  Trước hết bạn mount file openSUSE-13.1-DVD-x86_64.iso rồi tiến hành.
  Bước 1: Màn hình boot khi vào openSUSE installer
  opensuse1.png
  Bước 2: Vào màn hình Welcom, chọn Ngôn ngữ, kiểu bàn phím, và đồng ý với điều khoản sử dụng
  opensuse2.png
  Bước 3-1: Check system:
  opensuse3.png
  Bước 3-2: Chọn kiểu Install, đây là lần đầu cài đặt nên chọn New Installation
  opensuse3-1.png
  Bước 4: Chọn Timezone và múi giờ hệ thống
  opensuse4.png
  Bước 5: Chọn kiểu Desktop, GNOME, KDE hoặc lựa chọn khác.
  opensuse5.png
   
  Phu Ton likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Hướng Dẫn Gỡ Cài Đặt Tableau Desktop Tableau Sep 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Tableau Server Tableau Jul 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Tableau desktop Tableau Jan 28, 2016
  Hướng dẫn tạo Top N trong Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Hướng dẫn cài đặt Dynamic AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Apr 10, 2015

 3. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Bước 6: Lựa chọn kiểu phân chia ổ đĩa, bạn nên chọn default nếu không có sự thay đổi nào.
  opensuse6.png
  Bước 7: Tạo user
  opensuse7.png
  Bước 8: Xác nhận lại các thông tin đã khai báo để tiến hành cài đặt
  opensuse8.png
  Bước 9: Xác nhận
  opensuse9.png
  Bước 10: Thực hiện cài đặt:
  opensuse10.png
   
  Phu Ton likes this.
: opensuse

Share This Page