1. Tableau Business Intelligence

Hướng dẫn cài đặt Oracle Solaris 11.2

Discussion in 'Công nghệ' started by kjds_k2000, Nov 5, 2014.

 1. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Trong bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện từng bước cài đặt hệ điều hành này.
  bsd-solaris.png
  Các bạn có thể download trực tiếp từ trang chủ : http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris11/downloads/install-2245079.html
  Bước 1: Boot vào hệ thống và tiến hành cài đặt, chọn 1
  bsd-solaris3.png
  Bước 2: Chọn kiểu Keyboard, mặc định là US
  bsd-solaris1.png
  Bước 3: Chọn ngôn ngữ sử dụng : ở đây chọn English
  bsd-solaris2.png
  Bước 4: F2 để tiếp tục
  bsd-solaris4.png

  Bước 5: Chọn phương thức discovery cho ổ đĩa, F2 để tiếp tục
  bsd-solaris5.png
  Bước 6: Chọn phân vùng ổ cứng
  bsd-solaris6.png
  Bước 7: Chọn phân vùng GPT
  bsd-solaris7.png

  Bước 8: Đặt hostname, tên máy chủ, ở đây chọn solaris
  bsd-solaris8.png
  Bước 9: Chọn kiểu kết nối mạng
  bsd-solaris9.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Hướng dẫn cài đặt Tableau Server Tableau Jul 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Tableau desktop Tableau Jan 28, 2016
  Hướng dẫn tạo Top N trong Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Hướng dẫn cài đặt Dynamic AX 2012 Dynamics AX Apr 10, 2015
  Hướng dẫn cài đặt MS SQL Server 2012 Công nghệ Nov 26, 2014

 3. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Bước 10-1: Chọn Time Zone
  bsd-solaris10.png
  Bước 10-2: Locations
  bsd-solaris11.png
  Bước 10-3: CHọn Time Zone là Asia/Hochiminh
  bsd-solaris12.png
  Bước 11: Lựa chọn Ngôn ngữ
  bsd-solaris13.png
   
 4. kjds_k2000

  kjds_k2000 Member

  Bước 12: Chọn lãnh thổ ( US)
  bsd-solaris14.png
  Bước 13: Chọn Ngày giờ
  bsd-solaris15.png
  Bước 14: Chọn Kiểu bàn phím

  bsd-solaris16.png

  Bước 15: Tạo User, đặt mật khẩu cho user root
  bsd-solaris17.png
  Bước 16: Xem lại nội dung đã khai báo:
  bsd-solaris18.png
  Bước 17: Tiến hành cài đặt
  bsd-solaris19.png
  Bước 18: Hoàn thành
  bsd-solaris20.png
   
  Phu Ton likes this.
: bsd insight

Share This Page