Hướng dẫn cài đặt Tableau Server

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Jul 15, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bước 1: Chúng ta cần tải Tableau Server phiên bản mới nhất tại website: http://www.tableau.com/products/server/download
  Bước 2: Chúng ta nhấp vào file Tableau Server để cài đặt và làm theo hình bên dưới:
  - Chọn--> Run
  upload_2017-7-15_16-2-17.png

  - Click--> Next
  upload_2017-7-15_16-2-49.png
  - Browse: chọn thư mục cài đặt Tableau Server, tốt nhất nên để mặc định.
  - Chọn--> Next để tiếp tục
  upload_2017-7-15_16-5-16.png

  upload_2017-7-15_16-5-27.png

  upload_2017-7-15_16-5-47.png
  - Click--> Next
  upload_2017-7-15_16-6-34.png

  upload_2017-7-15_16-6-44.png
  - Chọn--> Next
  upload_2017-7-15_16-7-3.png
  - Chọn--> Install
  upload_2017-7-15_16-7-19.png


   

  Attached Files:

 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Hướng dẫn update tableau server 10.4 Tableau Oct 7, 2017
  Hướng Dẫn Gỡ Cài Đặt Tableau Desktop Tableau Sep 15, 2017
  Hướng dẫn cài đặt Tableau desktop Tableau Jan 28, 2016
  Hướng dẫn tạo Top N trong Tableau Tableau Aug 17, 2015
  Hướng dẫn cài đặt Dynamic AX 2012 Microsoft Dynamics 365 Apr 10, 2015

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  upload_2017-7-15_16-11-22.png
  - Chọn--> Next để tiếp tục
  upload_2017-7-15_16-11-9.png
  - Chọn--> Start trial now để dung thử 14 ngày
  upload_2017-7-15_16-11-54.png
  - Nếu chúng ta có key thì chúng ta chọn Activate the produc, trong trường hợp khác chúng ta chọn Start trial now để tiếp tục cài đặt. Sau đó sẽ có bảng cấu Tableau Server hiện lên như hình:

  o 1--> User: Bao gồm tên miền và tên máy (computer name)

  o 2--> Password: mật khẩu sử dụng để mở máy

  o 3--> Domain: Tên miền (Click phải vào This PCà Propertiesà Change Settingà ChangeàDomain)

  o 4--> Nick name: Computer name

  o 5--> Use Authentication là phương pháp chứng thực đia phương.

  o 6--> Use Active Directory là phương pháp xác thực bên ngoài.

  - Sau khi cấu hình này hoàn tất, chúng ta không thể thay đổi phương pháp xác thực. Trong thực tế để thay đổi cấu hình này, bạn phải gỡ bỏ Tableau Server và xóa các cài đặt trong máy tính và cài lại.

  7àGateway Port number: mình có thể thay đổi gateway thành 80, hoặc gateway mặc định là 8000. Bạn có thể tham khảo website: https://onlinehelp.tableau.com/current/server/en-us/ports.htm
  upload_2017-7-15_16-13-41.png
   

  Attached Files:

Share This Page