iCare Benefits ký thỏa thuận được phép khai thác thông tin khách hàng từ Thông tin tín dụng Quốc gia

Discussion in 'Ngân hàng' started by bsdinsight, Nov 16, 2016.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Dưới sự đồng ý của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC), vào ngày 14/11/2016 Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) đã ký thỏa thuận hợp tác.

  89-tincd-dao-1479135146662-1479226573869.jpg

  Theo đó, iCare Benefits sẽ trở thành khách hàng của CIC và được phép khai thác các thông tin từ CIC để phục vụ quá trình thẩm định khách hàng của mình. Bên cạnh đó, việc trao đổi thông tin 2 chiều giữa hai bên sẽ góp phần cập nhật và nâng cao chất lượng thông tin tín dụng, đồng thời hỗ trợ iCare Benefits trong việc mở rộng nguồn thông tin để đánh giá khách hàng vay, mở rộng phạm vi khách hàng, góp phần vào việc nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người lao động.

  Tại Việt Nam, dân số hơn 93,4 triệu Người trong đó hơn 69,45 triệu người trong độ tuổi từ 15-80 nhưng có đến 41,06 triệu người chưa từng có quan hệ tín dụng với ngân hàng, chiếm 43,95% tổng dân số Việt Nam, chiếm 59,12% Người trưởng thành.

  Trong khi đó, iCare Benefits sẽ giúp Người lao động tiếp cận lập tức dễ dàng tới các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu trong cuộc sống với giá thành cạnh tranh thị trường- được chia đều lên đến 9 tháng, trả dần qua lương với 0% lãi suất.

  Dựa trên lịch sử giao dịch và thanh toán của Người lao động trên hệ thống iCare Benefits, CIC có thể xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá chỉ số tín dụng cá nhân cho Người lao động. Người lao động dù có thu nhập chưa cao, nhưng là thành viên của chương trình Phúc lợi iCare vẫn có thể tiếp cận được điểm tín dụng và sử dụng điểm tín dụng để tự hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống của chính mình.
   
 2. Loading...


Share This Page