Insight Map Starting

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 17, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Insight Map - is plugin for Dynamics CRM 2013 that is integration Dynamics CRM 2013 and Google Map.

  First, Insight Map can show Lead, Account, and Conact address in screen.

  google map for dynamics crm 2013_1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Hỏi INSIGHT] Tinh thần doanh nhân là gì? Quản trị doanh nghiệp Oct 5, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Các phương pháp tính giá thành? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Mở thêm tài khoản con, khoản mục chi tiết để hạch toán? Quản trị doanh nghiệp Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Cách phân quyền thư mục trên RHE? Công nghệ Oct 2, 2014
  [Hỏi INSIGHT] Giải pháp ERP cho ngành xây dựng Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Sep 18, 2014

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  This picture shows address of contact in Dynamics CRM 2013 on Google Map.

  google map for dynamics crm 2013_2.jpg
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Here is address of account

  google map for dynamics crm 2013_3.jpg
   
 5. Emma

  Emma New Member

  It looks very nice add-on. Do you have release version?
   

Share This Page