Kết Nối Microsoft Dynamics CRM Với Tableau thông qua Odata(Phần 2)

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 14, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  upload_2017-8-14_8-36-57.png
  Từ đây chúng tôi sẽ chuyển sang tab OData. Tab này sẽ cần phải được phổ biến với một số thông tin để cấu hình đúng cách kết nối OData. Đầu tiên, hãy chọn "Cấu hình Lược đồ".

  upload_2017-8-14_8-37-8.png

  Trên trang Cấu hình Lược đồ, chọn DYNAMICSCRM từ 'Chọn lược đồ' kéo xuống.
  upload_2017-8-14_8-37-32.png
  upload_2017-8-14_8-37-37.png

  Từ đây, bạn có thể quyết định bản đồ nào của bảng hoặc các đối tượng có sẵn từ Dynamics. Như lưu ý, điều này đúng cho tất cả các kết nối DataDirect Cloud OData được thiết lập.

  upload_2017-8-14_8-37-52.png

  Với mục đích của hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng ACCOUNT. Chọn bảng ACCOUNT bằng cách nhấp vào vòng tròn ở bên phải tên. Nó sẽ chuyển sang màu xanh với dấu kiểm sau khi được chọn. Khi đã chọn, nhấp vào Lưu và Đóng.

  upload_2017-8-14_8-38-5.png
  Bạn sẽ được trả về cài đặt OData. Bây giờ bạn sẽ thấy rằng trường Schema Map được điền.
  upload_2017-8-14_8-38-15.png
  Tại thời điểm này, D2C được cấu hình để mở một điểm cuối OData đối với dữ liệu Dynamics của bạn. Để đảm bảo rằng các cuộc gọi OData đang hoạt động, tôi luôn thích thử nghiệm nhanh. Sao chép chuỗi trong Access URI. Đây là điểm cuối OData mà công cụ sẽ bị trúng. Dán điều này vào một tab trình duyệt mới và nhấn Enter. Bạn sẽ được nhắc xác thực. Nhập tên người dùng và mật khẩu của DataDirect Cloud.

  upload_2017-8-14_8-38-30.png
  Một khi đã được chứng thực, phản hồi bạn cần xem là XML với Service and Workspace info. Bạn sẽ nhận thấy ACCOUNTS bộ sưu tập xuất hiện. Đây là cùng một bảng mà chúng tôi đã chọn trong khi cấu hình Schema. Tại thời điểm này chúng tôi đã sẵn sàng để cấu hình Tableau để tiêu thụ dữ liệu Dynamics thông qua OData.

  upload_2017-8-14_8-38-41.png

  Cấu hình Tableau dùng Dynamics Data thông qua D2C ODATA

  Mở Tableau. Như thường lệ, ở màn hình khởi động, bạn sẽ có nhiều lựa chọn kết nối. Một trong số đó là OData, có thể được tìm thấy trong Máy chủ khác.
  upload_2017-8-14_8-38-59.png

  Sau khi được chọn, dấu nhắc kết nối OData sẽ xuất hiện. Nó sẽ cần một vài thông tin:

  Server: Đây là URL từ D2C, chỉ được kiểm tra trong trình duyệt.

  Chọn Use a specific username and password. Đây sẽ là tên người dùng và mật khẩu D2C của bạn.
   
 2. Loading...


Share This Page