Kết Nối Microsoft Dynamics CRM Với Tableau thông qua Odata(Phần Cuối)

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 14, 2017.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  upload_2017-8-14_8-41-14.png

  Sau một vài giây Tableau sẽ chứa metadata về bảng. Cụ thể hơn nó cho thấy các cột có sẵn từ bảng đó.

  upload_2017-8-14_8-41-30.png
   
 2. Loading...


Share This Page