Kết quả và báo cáo hoạt động kinh doanh với Cognos TM1

Discussion in 'Hệ thống phân phối' started by tableau, Jun 12, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  1. Bất kể lĩnh vực nào cũng phải có các báo cáo về hoạt động kinh doanh.
  2. Cognos TM1 là phần mền lập kế hoạch từ số lượng, đơn giá, doanh thu, chi phí , giá vốn, đầu tư từ đó ta sẽ có được bảng kết quả hoạt động kinh doanh để phản ánh tình trạng kinh doanh hay còn gọi là báo cáo lãi lỗ. Công thức chung của phần này là Lợi nhuận = Doanh thu – Chi phí.
  3. Xây dựng một kế hoạch tốt cho việc kinh doanh
  4. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: Doanh thu (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, Giá vốn hàng bán và Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng.
  5. Nhìn báo cáo kết quả kinh doanh sẽ cho ta thấy doanh thu trong kì là bao nhiêu? Lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là cao hay thấp.
  cognostm1 baocaokinhdoanh1.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT likes this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Với Cognos TM1 hỗ trợ Sorecard để cảnh báo các hạnh mục chính trong Kết quả hoạt động kinh doanh.
  Tạo Sorecard (cảnh báo) cho các chỉ tiêu so sánh chênh lệch cho giá trị kế hoạch và giá trị thực tế. Đôi khi nhà quản trị chỉ cần nhìn vào thấy ngya những dấu chấm đỏ ở lợi nhuận sẽ nhận ra được tại sao lợi nhuận thấp hơn so với chỉ tiêu mà mình đã đề ra. Họ không cần quá quan tâm đến những con số chi tiết.

  cognostm1 baocaokinhdoanh2.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT, Tu Chau and Quynh Ly like this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  Báo cáo dòng tiền thu chi
  cognostm1 baocaokinhdoanh3.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  Dùng Excel hiển thị báo cáo kinh doanh
  cognostm1 baocaokinhdoanh4.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT and Quynh Ly like this.
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  Báo cáo về dòng tiền cho phép bạn theo dõi sự chênh lệch của dòng thu và chi
  cognostm1 baocaokinhdoanh5.gif
   
  Last edited by a moderator: Aug 29, 2014
  MaiHT likes this.
 7. tableau

  tableau Well-Known Member

  Last edited by a moderator: Sep 24, 2014

Share This Page