1. Tableau Business Intelligence

Khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động!

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Jun 28, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Doanh nghiệp của bạn đã và đang đưa khách hàng của mình làm trung tâm của câu chuyện phát triển của bạn chưa? nếu chưa, hãy thực hiện ngay từ bây giờ.

  Chiến lược phát triển doanh nghiệp của bạn đều phải dựa vào bạn sẽ có được thêm bao nhiêu khách hàng cho thị trường A, thị trượng B. Bạn có thêm bao nhiêu khách hàng cho sản phẩm A, sản phầm B. Bạn có thêm bao nhiêu khách hàng VIP, khách hàng trung thành. Bạn có thêm bao nhiêu khách hàng thường xuyên trở lại mua hàng của doanh nghiệp bạn trong vòng 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 6 tháng, 1 năm.

  Bạn đang xây dựng sản phẩm của bạn theo sở thích, nhu cầu của bạn hay theo nhu cầu của khách hàng? Hãy cân nhắc đi theo nhu cầu của khách hàng và hãy đưa vị Thượng đế này làm trung tâm của sự mong muốn - hãy tìm đủ mọi cách để thỏa lòng thèm khát, mong muốn của vị thượng đế này, và nếu bạn kết hợp được với tính tò mò, bạn sẽ là thành công.

  Làm thế nào để làm tốt hơn nữa dịch vụ cho khách hàng của mình đây? bạn có đang nghĩ về điều này chưa, và nếu chưa, bạn hãy đặt câu hỏi này cho các đồng nghiệp của bạn ngay từ bây giờ, và tìm cách giải quyết nó. Doanh nghiệp của bạn sẽ có nhiều khách hàng hơn với những nỗ lực nâng cao dịch vụ của bạn.

  Hãy đưa khách hàng của mình đến Spa của bạn để họ tận hưởng được các dịch vụ của bạn - hãy thành công vì điều này!
   
 2. Loading...


: Khách hàng

Share This Page