Khởi tạo Extended Data Types

Discussion in 'Finance and Operations' started by ivanthai, Mar 23, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Extended Data Types (EDTs) là kiểu dữ liệu mở rộng do người dùng định nghĩa. ETDs dựa trên những kiểu dữ liệu nguyên thủy boolean, integer, thực, chuỗi, ngày, .....
  ETDs có thể được sử dụng để định nghĩa các fields trong bảng cũng như các biến trong X++.

  1 . Định nghĩa ETDs :
  Vào AOT -> Extended Data Types -> New (Chọn 1 kiểu dữ liệu mà bạn muốn định nghĩa cho ETDs).
  1.png
  Thiết lập thuộc tính cho ETDs vừa tạo.
  2.png
   
 2. Loading...


 3. ivanthai

  ivanthai New Member

  Pending....
   
  Last edited: Mar 23, 2015

Share This Page