Kiểm tra performance hệ thống Dynamics CRM

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để đánh giá tốc độ, và xem xét hệ thống Dynamics CRM làm việc như thế nào, tốc độ ra làm sao thì nên kiểm tra performance của hệ thống này.

  1. Onpremise – http:// or https://<yourExternalserverURL>tools/diagnostics/diag.asp
  2. Online – https://crmorgname.crm.dynamics.com/tools/diagnostics/diag.aspx trong đó crmorgname là org name
  Kết quả bạn sẽ nhận được thông tin từ hệ thống sau đây (từ đây, bạn sẽ tìm cách tối ưu hóa hệ thống CRM của mình để tốt hơn)

  crmdiagnostics.png
   
 2. Loading...


Share This Page