KPI cho tài chính doanh nghiệp - Finance KPI

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jan 27, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Days Sales Outstanding (DSO) là số ngày bình quân mà khách hàng thanh toán đơn hàng cho doanh nghiệp trong kỳ (tháng, quí, năm)
  1. DSO càng thấp thì DN sẽ nhanh chóng thu được tiền hàng từ người mua, giúp cho dòng tiền trong DN được bổ sung sớm vàthuận tiện cho việc tái sản xuất và đầu tư tiếp tục.
  2. Ngược lại, DOS cao thì DN sẽ bị chiếm dụng vốn lâu dài hơn, việc tái đầu tư và sản xuất có thể bị ảnh hưởng và đình trệ - nhưng chỉ số này quá thấp thì lại cũng không tốt luôn, vì như thế nó sẽ ảnh hưởng tới việc kinh doanh của các anh sale-man của doanh nghiệp.

  dso.jpg

  Biểu đồ sau đây sẽ cho các manager nhanh chóng đánh giá được giá trị của DSO nhằm có biện pháp để quản lý, và tối ưu hóa nó tốt hơn, điều này chắc chắn sẽ mang lại những ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền với chiều hướng tốt hơn

  account receivable 3.jpg
   
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Current Ratio : là hệ số thanh toán hiện thời , tỷ lệ giữa tài sản lưu động và giá trị nợ ngắn hạn phải trả trong cùng kỳ. Phản ánh khả năng thanh toán khoản nợ hiện tại của doanh nghiệp.

  Để đánh giá được tỷ số này, nếu current ratio nhỏ hơn 1 có nghĩa là doanh nghiệp không đủ tài sản lưu động để có thể thanh toán các khoản nợ sắp đến hạn phải trả. Bạn có thể đánh giá tình hình thanh khoản của doanh nghiệp bằng cách so sánh Current ratio của doanh nghiệp đó với current ratio bình quân của các công ty cùng ngành.

  Current ratio = Tổng tài sản lưu động / Tổng nợ ngắn hạn

  Biểu đồ line thể hiện tỷ số current ratio biến động giữa các năm.

  chart.jpg
   

Share This Page