Làm thế nào để thay đổi Project group trong AX?

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Sep 9, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Bạn có thể thay đổi project group cho một project hay một estimate project, trước và sau khi có transaction đã được posted.
  1. Thay đổi project group cho một project
   • Vào Project management and accounting > Common > Projects > All projects
   • Chọn dự án bạn cần thay đổi
   • Vào Project tab, vào Set up group, chọn Project group. Project group1.png
   
  Hiền, Thanh Tâm and bsdinsight like this.
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Lưu ý khi thay đổi Project group nếu đã tồn tại các nghiệp vụ loại On-account thì bắt buộc setup trong Project group phải giống nhau.
  Project group2png.png
   
  Hiền likes this.

Share This Page