Làm thế nào để biết Security Role của bạn

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 19, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để biết mình thuộc vào Security nào, bạn làm theo các bước sau:
  1. Click chọn Option theo hình sau

   dynamics_crm_profile_role_1.jpg
  2. Dynamics CRM sẽ mở màn hinh Personal Option, và bạn chọn User Information như hình dưới đây

   dynamics_crm_profile_role_2.jpg
  3. Hệ thống Dynamics CRM sẽ mở màn hình "User ID Information" và bạn Chọn Security Role như hình dưới đây

   dynamics_crm_profile_role_3.jpg
  4. Và bạn sẽ thấy được Role của User của mình như sau

   dynamics_crm_profile_role_4.jpg
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...


Share This Page