Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by bsdinsight, Aug 11, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Công ty mới thành lập hoạt động chưa đủ 12 tháng thì nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo Quý? Và nếu nộp theo tháng rồi thì cuối mỗi Quý có phải nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý?

  Trả lời 1:
  - Theo Điều 27 của TT39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 (Về hóa đơn)

  +Riêng doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm không được sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hoá đơn của cơ quan thuế theo hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư này thực hiện nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.
  +Thời hạn nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo. Việc nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra việc báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn và tình hình kê khai, nộp thuế để thông báo doanh nghiệp chuyển sang Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. Trường hợp chưa có thông báo của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiếp tục báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng.

  - Theo như CV 2010/TCT-TVQT ngày 30 tháng 5 năm 2014 hướng dẫn thực hiện một số nội dung của TT39 thì

  Trường hợp doanh nghiệp nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo tháng thì doanh nghiệp không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quý.

  Câu hỏi 2: Mẫu biểu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng hay theo quý thì có giống nhau không và thời gian nộp? Cách kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như thế nào?

  Trả lời 2:
  - Mẫu biểu kê khai theo tháng và theo quý thì giống nhau đều sử dụng Mẫu BC26/AC

  +Thời gian nộp theo quý: Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; Quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và Quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau
  +Thời gian nộp thep tháng: Thời gian nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là từ ngày 1 đến ngày 20 của tháng tiếp theo.
  (Ghi chú Tháng hay Quý có sử dụng hóa đơn hay không đều phải làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn).

  Cách kê khai mẫu BC26/AC các bạn xem file đính kèm
   

  Attached Files:

 2. Loading...


: accounting

Share This Page