Lập biểu đồ hoạt động cho doanh nghiệp (GĐ 1)

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by Phạm Long, Jun 18, 2014.

 1. Phạm Long

  Phạm Long Member

  Chìa khóa giúp bạn có thể đón trước những thách thức kế tiếp chính là biểu đồ từng chặng đường hoạt động của doanh nghiệp, là cái mà nhất thiết bạn phải lập ra.

  Năm thứ 1: Khởi nghiệp

  Hầu hết các doanh nghiệp mới đều có cùng một cách thức khởi nghiệp. Đầu tiên, phải có ý tưởng về sản phẩm hay loại hình dịch vụ có thể thu hút khách hàng. Kế tiếp, lập một kế hoạch kinh doanh - dù nghiêm túc trên giấy mực hay chỉ nói miệng – một kế hoạch thu mua, xây dựng sản phẩm, triển khai dịch vụ, bố trí cơ sở vật chất, thuê mướn nhân công, phát triển mạng lưới, tăng vốn đầu tư cho các hoạt động sáng tạo, tiếp thị, phân phối và dịch vụ khách hàng.

  vận hành erp.jpg

  Tuy nhiên, khi đã đi vào hoạt động, các điểm tương đồng trong thời kì khởi nghiệp như vừa nêu trên sẽ không còn nữa. Mỗi doanh nghiệp có khuynh hướng phát triển theo vô vàn chiều hướng khác nhau. Nhưng tựu chung, các doanh nghiệp có chiến lược phát triển lâu dài đều có chung một kiểu những thách thức sẽ phải đương đầu trong tương lai. Khi đã theo đuổi con đường kinh doanh, mỗi doanh nhân sẽ phải đối mặt và vượt qua những trở ngại về vấn đề thuê mướn nhân công, lên kế hoạch, thanh lọc, hệ thống hóa, tạo sức bật, và cuối cùng là rút lui khỏi doanh nghiệp.

  Chìa khóa giúp bạn có thể đón trước những thách thức kế tiếp chính là biểu đồ từng chặng đường hoạt động của doanh nghiệp, là cái mà nhất thiết bạn phải lập ra. Tùy thuộc vào điểm khởi đầu của bạn là một doanh nghiệp hoàn toàn mới, hay đang trên đà phát tirển từ năm thứ 2 đến năm thứ 5, đang thanh lọc lại các phương pháp trong giai đoạn từ năm thứ 5 đến năm thứ 10, đã có nền tảng vững chắc từ năm thứ 10 trở đi hay đang trong giai đoạn cuối cùng để giải nghệ, bạn sẽ phải đối diện với những rào cản đã có thể dự đoán trước. Điều đáng mừng là nhiều doanh nhân đã làm điều đó trước bạn, và hầu hết mọi trở ngại đều có cách giải quyết, và những giải pháp đó đã được minh chứng và được áp dụng nhiều lần.

  Gợi ý lập biểu đồ từng giai đoạn hoạt động cho doanh nghiệp của bạn
  ________________________________________
  • Giai đoạn 1 - Năm thứ 1: Khởi nghiệp
  • Giai đoạn 2 - Từ năm thứ 2 đến năm thứ 5: Thời gian tập trung phát triển
  • Giai đoạn 3 - Từ năm thứ 5 đến năm thứ 10: phát triển lên bước kế tiếp
  • Giai đoạn 4 - Từ năm thứ 10 cho đến lúc giải nghệ: Quản lí trên cơ sở nền tảng vững chắc
  • Giai đoạn 5 - Rút lui khỏi doanh nghiệp

  Theo Quantrikinhdoanh.com.vn​
   
  Last edited: Jun 20, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Lập biểu đồ hoạt động cho doanh nghiệp (GĐ 2) Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Lập biểu đồ hoạt động cho doanh nghiệp (GĐ 3) Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Lập biểu đồ hoạt động cho doanh nghiệp (GĐ 4) Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Lập biểu đồ hoạt động cho doanh nghiệp (GĐ 5) Quản trị doanh nghiệp Jun 18, 2014
  Vận hành và lập kế hoạch Oracle EPM Jan 14, 2018

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

Share This Page