Lập ngân sách

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, Aug 8, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Lập ngân sách với trọng tâm tập trung vào:
  • Mục đích của việc lập ngân sách
  • Chuẩn bị ngân sách
  • Các cấu phần ngân sách
  • Cuối cùng là lập ngân sách
  LapNganSach.png
  Mục đích của ngân sách
  Ngân sách là một công cụ quản lý chủ yếu giúp lập kế hoạch, giám sát và kiểm soát các nguồn tài chính cho một dự án hoặc một tổ chức. Nội dung của ngân sách là dự tính các khoản thu và chi cho một thời kỳ nhất định của một dự án hoặc tổ chức.
  • Ngân sách được sử dụng với một số mục đích sau:
  • Giám sát các khoản thu chi trong thời hạn 1 năm ( hoặc khung thời gian cụ thể của một dự án).• Giúp xác định những điều chỉnh cần thiết đối với các chương trình và mục tiêu • Dự báo thu chi đối với các dự án, bao gồm thời gian và dự báo các nguồn thu dự kiến.
  • (như các khoản tài trợ bổ sung)
  • Tạo cơ sở cho việc giải trình trách nhiệm và tính minh bạch.
  Đối với các tư cách là nhà tài trợ hay nhà cho vay , ngân sách còn là một công cụ thiết yếu vì nó giúp họ hiểu được công việc của bạn. Các nhà tài trợ xem xét ngân sách để cân nhắc những vấn đề sau:
  • Bạn lên kế hoạch sử dụng các khoản tài trợ này như thế nào?
  • Những nguồn tài chính khác hỗ trợ cho hoạt động này là gì?
  • Ngân sách đã phản ánh đúng mặt bằng giá ở địa phương chưa?
  • Những chi tiêu có tương ứng với các hoạt động không?
  • Dự toán ngân sách có tuân thủ các quy định sử dụng khoản tài trợ không?
  • Chi phí vận hành (bao gồm trả lương, thuê văn phòng, thiết bị) chiếm tỷ lên bao nhiêu trong dự toán ngân sách ?
   
  Last edited by a moderator: Aug 8, 2014
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Dưới đây là một số bước chính cần tiến hành khi xây dựng và giám sát ngân sách
  1. Xác định và lập kế hoạch cho các hoạt động trong giai đoạn nhất định cùng với nhân viên của bạn.
  2. Xác định sẽ có những khoản chi tiêu cụ thể gì, sắp xếp theo hạng mục. Sử dụng các khoản ngân sách hoặc hoá đơn trước đây làm cơ sở. Hãy giả định mức tăng chi phí họt động so với mức chi từ năm trước.
  3. Dự tính các nguồn thu sẽ là các nguồn nào, bao gồm thu nhập từ bán hàng hoặc dịch vụ, các khoản tài chính địa phương, các khoản hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế và chính phủ. Đồng thời xem xét các khoản tài trợ bằng hiện vật như hàng trợ cấp hoặc đóng góp về thời gian và công sức của tình nguyện viên.
  4. Phân tích sự chênh lệch giữa thu và chi. Điều chỉnh các khoản này để cân đối ngân sách. Xác định những khoản chi nào cần giảm bớt và bằng cách nào. Có thể cần cân nhắc các mức dịch vụ khác nhau.
  5. Xây dựng kế hoạch cho những tình huống bất thường, ví dụ nguồn tài chính đến chậm hơn so với thời gian dự kiến, tình trạng khủng hoảng hoặc biến động giá cả.
  6. Trình bày dự thảo ngân sách và báo cáo thu chi với các nhân viên, ban điều hành, hoặc những nhóm chủ chốt khác trong tổ chức của bạn để lấy đóng góp hoặc chấp thuận. Sự minh bạch về ngân sách với các bên có liên quan chính sẽ giúp hợp pháp hoá tổ chức của bạn.
  7. Tiến hành thay đổi và hoàn thiện kế hoạch thu chi, cũng như thời gian tiến hành các khoản chi và thu.
  8. Theo dõi ngân sách theo tiến độ thực hiện dự án.


   
  Last edited by a moderator: Aug 8, 2014

Share This Page