[LinuxTip]Chạy file đuôi chấm bin trên *NIX

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Jul 23, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Khi bạn download ở trên Internet về 1 file cài đặt với phần mở rộng là file chấm bin ( ví dụ: bạn down java JDK từ trang chủ với dạng jdk-6u45-linux-x64.bin), khá mơ hồ nhỉ :D

  30s để google cách chạy file này!!!

  1. Bạn cho phép quyền thực thi file với câu lệnh chmod:

  chmod +x jdk-6u45-linux-x64.bin ( thêm mode excecute cho nó)

  2. Bắt đầu chạy nó thôi :D

  ./jdk-6u45-linux-x64.bin

  hoặc

  sh jdk-6u45-linux-x64.bin

  Kết quả thu được là thư mục jdk được tạo ra, ngay ở bên trong đường dẫn mà bạn thực thi.

  Enjoy!
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Tableau 10.5 features direct file connection to Box Tableau Jan 31, 2018
  Import File vào Database Dùng SSIS Tableau Aug 1, 2017
  Connect PDF File Tableau Jun 29, 2017
  [BullZip] Máy in file PDF miễn phí Công nghệ Oct 24, 2014
  Fixed Asset - Posting profile Finance and Operations Oct 13, 2014

Share This Page