1. Tableau Business Intelligence

[LinuxTip]Chạy file đuôi chấm bin trên *NIX

Discussion in 'Công nghệ' started by phamthanhnhan14, Jul 23, 2014.

 1. phamthanhnhan14

  phamthanhnhan14 Active Member

  Khi bạn download ở trên Internet về 1 file cài đặt với phần mở rộng là file chấm bin ( ví dụ: bạn down java JDK từ trang chủ với dạng jdk-6u45-linux-x64.bin), khá mơ hồ nhỉ :D

  30s để google cách chạy file này!!!

  1. Bạn cho phép quyền thực thi file với câu lệnh chmod:

  chmod +x jdk-6u45-linux-x64.bin ( thêm mode excecute cho nó)

  2. Bắt đầu chạy nó thôi :D

  ./jdk-6u45-linux-x64.bin

  hoặc

  sh jdk-6u45-linux-x64.bin

  Kết quả thu được là thư mục jdk được tạo ra, ngay ở bên trong đường dẫn mà bạn thực thi.

  Enjoy!
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [BullZip] Máy in file PDF miễn phí Công nghệ Oct 24, 2014
  Fixed Asset - Posting profile Dynamics AX Oct 13, 2014
  Fixed Asset - Depreciation Profiles Dynamics AX Oct 13, 2014
  Linux file system structure Công nghệ Aug 10, 2014
  BSD INSIGHT profile Thông tin mới May 30, 2014

Share This Page