Live data và Extract data trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 10, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trong Tableau hỗ trợ bạn truy vấn dữ liệu dưới 2 trạng thái là connect Live và connect Extract.
  - Live cho phép bạn làm việc trực tiếp trên nguồn dữ liệu,cho phép bạn cập nhập lại dữ liệu khi có sự thay đổi bên dưới cớ sở dữ liệu. Dùng connect Live trong khi bạn có một lượng dữ liệu nhỏ và vừa phải.
  - Extract cho phép bạn đóng gói lại một tập hợp dữ liệu cần sử dụng để phân tích, cho phép bạn cập nhập lại dữ liệu khi có sự thay đổi bên dưới cớ sở dữ liệu. Ngoài ra khi bạn sử dụng hệ thống Tableau server sẽ hỗ trợ chức năng tự động cập nhập sau một khoản thời gian quy định. Sử dụng trạng thái này khi bạn có một cơ sở dữ liệu lớn, điều này này sẽ giúp cải thiện tốc độ làm việc một cách đáng kể.
  Bài viết này sẽ cung cấp đến bạn các hướng dẫn làm việc ở hai trạng thái này.
  Phần 1. Connect Live data.
  Bạn connect với dữ liệu theo hướng dẫn từ các bài viết dưới đây:
  - Connect Microsoft SQL
  - Connect Excel data

  B1. Trên thanh bạn chọn live
  tableau_connet1.png

  B2. Update dữ liệu khi có sự thay đổi từ bên dưới nguồn dữ liệu
  Chọn Data >>> Refresh

  tableau_connet2.png

  Phần 2. Connect Extract data
  B1: Chọn Extract, có thể thêm điều kiện lọc dữ liệu khi vào phần Edit
  tableau_connet3.png

  B2: Lưu lại để tạo File Extract

  tableau_connet4.png
  tableau_connet5.png

  B3: Cập nhập lại gói Extract
  Vào Sheet >>> Data >>> Refresh All Extracts...
  tableau_connet6.png

  Chúc bạn thành công !
   
 2. Loading...


Share This Page