Lollipops chart in Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 12, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo Lollipops chart trong Tableau.

  Để hiểu về cách tạo Lollipops chart, các bạn thực hành ví dụ sau:
  Bạn có một bảng khảo sát độ hài lòng của khách hàng với nhiều dịch vụ được cung cấp qua các năm, tạo một biểu đồ để so sánh mức độ hài lòng này.

  Tạo một Lollipops chart để hiển thị thông tin trên.


  Tableau lollipops.png
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Thắc mắc] Về line chart Tableau Nov 25, 2017
  A New Way To Build Bullet Graphs Chart in Tableau Tableau Jul 28, 2017
  Dumbbell Chart in Tableau Tableau Jul 17, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016
  How to combine chart with table data Tableau Jul 29, 2016

 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các bước thực hành tạo Lollipops:

  • Bước 1: Import dữ liệu, mở sheet đầu tiên. Kéo Service vào column, kéo 2 lần measure Satisfied vào Column bên cạnh Service, kéo Fiscal year vào Row.

  Tableau lollipops1.png

  • Bước 2: Click vào Satisfied chọn Mark type là Circle

  Tableau lollipops2.png

  • Bước 3: Satisfied còn lại chọn Mark type là Bar
  • Bước 4: Click vào Satisfied chọn Dual Axis

  Tableau lollipops3.png

  • Bước 5: Click vào Size ở bar chart, kéo size để chỉnh kích thước của bar

  Tableau lollipops4.png

  Tương tự ở lớp Circle, bạn cũng chỉnh kích thước của Circle bằng cách kéo Size​

  • Bước 6: Kéo Service vào color để thay đổi màu sắc
  • Bước 7: Bạn có thể chỉnh độ rộng của Aixis để thấy rõ hơn độ chênh lệch của các giá trị Satisfied.

  tableau lollipops6.png

  • Bước 7: Tại lớp Circle, bạn kéo Satisfied vào Label, tại đây bạn chỉnh Alignment là Middle central để hiển thị Satisfied vào Circle

  tableau lollipops7.png

  Tiếp tục bạn ẩn một số label không muốn hiển thị lên đồ thị.​

  Như vậy bạn đã có một Lollipops chart so sánh mức độ hài lòng của khách hàng ở các dịch vụ qua các năm, với dạng chart này các bạn sẽ dễ quan sát hơn bar chart thông thường.

  Tableau lollipops9.png


  Chúc bạn thành công!
   
  Last edited by a moderator: Aug 12, 2015

Share This Page