Mạnh yếu của Dynamics AX

Discussion in 'Finance and Operations' started by bsdinsight, Jan 23, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Top_reasons_MS_Dynamics_AX_makes_great_companies.jpg

  Dynamics AX, giải pháp ERP đến từ Microsoft chắc chắn mang lại những giá trị về quản trị, vận hành doanh nghiệp nhưng cũng như mọi ERP, luôn có điểm mạnh, và yếu của nói.

  Phiên bản Dynamics AX 2012 đem lại giá trị rất lớn cho doanh nghiệp so với người tiền nhiệm của nó là Dynamics AX 2009 với hơn 1,000 tính năng mới

  Đâu là điểm mạnh của AX
  1. Phát triền nền tảng 3 lớp, điều này hỗ trợ việc phát triển và đáp ứng được các nhu cầu thay đổi quản trị của doanh nghiệp một cách nhanh chóng
  2. Dynamics AX 2012 hỗ trợ tất cả các mô hình của giải pháp ERP, hỗ trợ cho cả sản xuất rời rạc (discrete manufacturing), và liên tục (process manufacturing)
  3. Hỗ trợ các chuyên ngành
  4. Tích hợp với các phần mềm Dynamics CRM, Microsoft Office một cách mạnh mẽ, tạo thành một giải pháp tổng thể đáp ứng cho mọi hoạt động của doanh nghiệp, và chi tiết tới từng công việc của nhân viên.
  5. Hỗ trợ cổng liên lạc thông tin từ hệ thống tới các đối tác bên ngoài của doanh nghiệp, và cho phép chia sẻ các thông tin với các đối tác này, hỗ trợ rất tốt liên lạc với các đối tác của mình, và đặc biệt là cắt giảm thời gian làm việc, giảm thiểu sai sót trong nhập liệu.
  6. Dynamics AX cung cấp công cụ xây dựng các báo cáo quản trị, dashboard, balance scorecard, data warehousing, OLAP,...
  7. Dynamics AX xây dựng trên role-base và hỗ trợ các dashboard theo các tính năng của phần mềm như Kaban Scheduling Visulization, Workflow, Data Flow
  8. Cung cấp CRM khả năng phát triển với việc tích hợp với các module phân phối và tài chính
  9. Hỗ trợ multi-currency và multi-language.
   
  DynamicsAX and kjds_k2000 like this.
 2. Loading...


: Dynamics AX

Share This Page