Marimekko chart trong Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Aug 15, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bảng xếp hạng Marimekko là biểu đồ phổ biến trong kinh doanh, đặc biệt là nơi mà bộ phận tiếp thị phân tích các phân đoạn của thị trường. Các biểu đồ Marimekko cho thấy được tỷ trọng đóng góp từ các thành phần tạo thành.
  Bước 1: Kéo Category vào ColumnsSales đến Rows .
  Bước 2: kéo Segment vàoColorSales đến Label.
  tableau_marimeko1.png
  Bước 3: Nhấn phải chuột Sum(Sales) trên Rows chọn Add table Calculations . Làm tương tự với Sum(Sales) trong Label.
  tableau_marimeko2.png

  Và chúng ta được kết quả sau:
  tableau_marimeko3.png

  Chúc các bạn thánh công !
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  [Thắc mắc] Về line chart Tableau Nov 25, 2017
  A New Way To Build Bullet Graphs Chart in Tableau Tableau Jul 28, 2017
  Dumbbell Chart in Tableau Tableau Jul 17, 2017
  How to make pace charts in Tableau Tableau Nov 17, 2016
  How to combine chart with table data Tableau Jul 29, 2016

: Marimekko

Share This Page