Microsoft Dynamic CRM 2013 - Dashboard

Discussion in 'Finance and Operations' started by Hân, Sep 26, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Thông tin là mạch máu của doanh nghiệp, đặc biệt là những thông tin kinh doanh. Nhưng thông tin kinh doanh chỉ có ý nghĩa nếu nó được trình bày theo một cách mà các đội kinh doanh, đội tiếp thị và các đội dịch vụ có thể hiểu và thực hiện nó một cách dễ dàng.

  Nắm được tầm quan trọng của những thông tin đó, Microsoft Dynamic CRM đã cung cấp cho các nhà quản trị một công cụ Dashboards để thể hiện các thông tin đó.

  Dashboards - là tập hợp các biểu đồ, các danh sách nhằm cung cấp cho bạn các phương tiện để khám phá và hình dung các thông tin quan trọng nhất của bạn - các dữ liệu quan trọng - vì vậy đội của bạn có thể đưa ra thông báo và quyết định nhanh chóng.

  Dashboards sẽ thu thập tất cả những thông tin, số liệu quan trọng nhất của công ty bạn và sau đó tính toán, sắp xếp với một định dạng dễ đọc. Sử dụng Dashboards bạn sẽ có được những hiểu biết trong thời gian thực, và sau đó có hành động thích hợp.

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 01.png
  1. Mở giao diện Dashboard :

  - Menu Mycrosoft Dynamic CRM > Sale > DASHBOARDS

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 03.png

  - Giao diện trang Dashboard

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 04.png

  2. Lựa chọn các Dashboard một cách nhanh chóng

  - Click vào nút

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 05.png

  - Hiển thị tất cả danh sách các Dashboard hiện đang có trong Microsoft Dynamic CRM 2013

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 06.png

  3. Thông tin chi tiết của từng biểu đồ

  - Khi bạn muốn biết thêm nhiều thông tin từ một biểu đồ nào đó, một cách thật đơn giản, bạn chỉ việc nhấp chọn vào biểu đồ đó > Dashboard sẽ hiển thị cửa sổ chứa danh sách thông tin dữ liệu chi tiết của biểu đồ bạn vừa chọn, Dashboard làm tăng tính tương tác giữa bạn với các thông tin, dữ liệu rộng hơn

  VD : Bạn muốn xem thông tin chi tiết của Lead nào thuộc nguồn Campaign nào


  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 11.png

  4. Dashboards khác nhau cho từng Roles khác nhau

  Một nhân viên bán hàng theo dõi các Opportunities (cơ hội) cần có một Dashboards thể hiện khác với một Dashboards dành cho quản lý bán hàng hay điều hành tập trung vào hiệu suất. Với CRM, bạn có thể chọn Dashboards phù hợp với vai trò của mình, cho dù bạn đang ở trong kinh doanh, dịch vụ, hoặc tiếp thị, và tùy thuộc vào trọng tâm của bạn.

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 12.png

  5. Nguyên tắc cơ bản của Dashboards

  Có 2 loại Dashboard chính trong CRM : System Dashboard User Dashboard.

  Dynamic CRM 2013 - DashBoards - 13.png

  Với những thông tin trên, mong rằng các bạn có thể hiều thêm về một công cụ hữu ích trong MS dynamic CRM.

  Để có thể biết thêm về Dashboard, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết "Create or Customize Dashboard"
   
  Last edited: Sep 30, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

Share This Page