Microsoft Dynamics AX Application Meta-Model Architecture

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by ivanthai, Apr 16, 2015.

 1. ivanthai

  ivanthai New Member

  Microsoft Dynamics AX application meta-model architecture dựa trên những nguyên tắc của quá trình phát triển ứng dụng Model-Driven. Khi bạn bắt đầu quá trình triển khai một ứng dụng bằng cách xây dựng một mô hình thành phần của ứng dụng thay vì qui định cụ thể các cách thức trong cơ cấu cũng như hướng đi trong mã code.

  Mô hình trong mô hình ứng dụng được gọi là Meta-Model .Và mô hình bên dưới sẽ biểu hiện các thành phần cụ thể trong ứng dụng Microsoft Dynamics AX.

  1.png

  Meta-Model được chia thành những phần sau :
  1. Application data element types.
  2. MorphX user interface control element types.
  3. Workflow element types.
  4. Code element types.
  5. Services element types.
  6. Role-based security element types.
  7. Web client element types.
  8. License and configuration element types.
   
  Last edited: Apr 21, 2015
 2. Loading...


Share This Page