Microsoft Dynamics CRM 2013 Implementation Guide

Discussion in 'Dynamics CRM' started by bsdinsight, May 31, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để bảo đảm việc triển khai giải pháp Dynamics CRM thành công, Microsoft cung cấp rất nhiều tài liệu chuẩn, template để bạn có thể theo đó mà triển khai giải pháp Dynamics CRM từ kế hoạch triển khai, triển khai, phát triển, cấu hình hệ thống, vận hành hệ thống, đến việc bảo trì cho giải pháp.

  Bạn có thể tham khảo từ trang của Microsof tại đây
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 Pricing and Licensing Microsoft Dynamics 365 Nov 8, 2016
  Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Nov 6, 2016
  Adxstudio Portals for Microsoft Dynamics CRM Dynamics CRM May 28, 2016
  What's New in Microsoft Dynamics CRM 2016 Dynamics CRM Feb 12, 2016
  Microsoft Dynamics CRM Server Dynamics CRM Feb 10, 2016

Share This Page