Microsoft Dynamics CRM 2013 Implementation Guide

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, May 31, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Để bảo đảm việc triển khai giải pháp Dynamics CRM thành công, Microsoft cung cấp rất nhiều tài liệu chuẩn, template để bạn có thể theo đó mà triển khai giải pháp Dynamics CRM từ kế hoạch triển khai, triển khai, phát triển, cấu hình hệ thống, vận hành hệ thống, đến việc bảo trì cho giải pháp.

  Bạn có thể tham khảo từ trang của Microsof tại đây
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

Share This Page