Microsoft Dynamics CRM 2013 Inline Lookup Controls

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Oct 24, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Microsoft Dynamics CRM 2013 việc fillter những record có quan hệ trênlookup control bây giờ vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần thực hiện ngay trên form editor.

  Dưới đây là ví dụ trên form account chúng ta sẽ fillter lookup field "Primary contact" với những contact chỉ thuộc account hiện tại

  Đây là hình ảnh trước khi fillter, có 2 contact và chỉ có 1 contact thuộc account hiện tại
  Inline Lookup Controls 1.png

  Bạn vào form account editor và chọn field "Primary contact" chọn property

  Inline Lookup Controls 2.png


  Và bây giờ lookup controls sẽ tự lọc ra những contact thuộc account đó.

  Inline Lookup Controls 3.png

  Đây là một tính năng mới được cập nhật của Microsoft Dynamics CRM 2013, người dùng từ lâu đã muốn có được tính năng này, nó giúp cho người dùng có thể lọc các record theo ý muốn mà không cần những đoạn script dài dòng.
   
 2. Loading...


Share This Page