Microsoft Dynamics CRM 2013 - Mail Merge

Discussion in 'Finance and Operations' started by Hân, Sep 23, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Trong Microsoft Dynamics CRM 2013 các vị trí người dùng có thể hoàn thành một Mail Merge là hơi ít so với những gì đã có trong Microsoft Dynamics CRM 2011. Đặc biệt là Mail Merge không thể hoàn thành trực tiếp từ Views hay Forms giống nhưng trong Microsoft Dynamics CRM 2011.

  Bài viết này sẽ mô tả các vị trí của Mail Merge trong Microsoft Dynamics CRM 2013 mà người sử dụng có thể hoàn thành một Mail Merge. Bài viết cũng sẽ mô tả từng bước chi tiết cách tiếp cận để bạn hoàn thành một Mail Merge.

  1. Views và Forms

  Trong Microsoft Dynamics CRM 2011, người dùng có thể hoàn thành một Mail Merge từ các vị trí này bằng cách chọn Mail Merge từ tab Add của View hoặc Form Ribbon Bar như thể hiện trong hình dưới đây.

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 01.png

  Như đã đề cập trước đó, Microsoft Dynamics CRM 2013 không hiển thị nút Mail Merge ở một View bao gồm Main View, Associated View, Subgrid hay Form.

  2. Advanced Find

  Mail Merge
  vẫn có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng Advanced Find. Nút Mail Merge nằm trên tab LIST TOOLS được hiển thị khi bạn nút Results trong tab ADVANCED FIND của Ribbon Bar.

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 02.png

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 03.png

  3. Marketing Lists

  Khi bạn tạo một Marketing List, chức năng Mail Merge sẽ hiển thị trong danh sách tùy chọn trên Marketing List Form.

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 04.png

  4. Quick Campaigns

  Ngoài ra khi bạn sử dụng Microsoft Dynamics CRM dành cho Outlook Client, Mail Merges vẫn có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng Quick Campaign và bạn cũng có thể tùy chọn loại gửi như là : Letter via Mail Merge hay là Email via Mail Merge. Các tùy chọn trong Quick Campaign Wizard không có sẵn khi bạn sử dụng Web Client.

  Hình ảnh dưới đây hiển thị tùy chọn Mail Merge to Letter từ Quick Campaign.

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 05.png

  Hình ảnh dưới đây hiển thị tùy chọn Mail Merge to Email từ Quick Campaign.

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 06.png

  5. Quotes

  Microsoft Dynamics CRM còn cung cấp thêm khả năng để in Quote bằng cách sử dụng Mail Merge. Nút "PRINT QUOTE FOR CUSTOMER" nằm trên Command Bar trong Quote Form.

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 07.png


  Tóm lại, đây là một số bước cần thiết khi sử dụng Microsoft Dynamics CRM 2013 nếu bạn muốn hoàn thành một Mail Merge đối với một hoặc nhiều record được lựa chọn từ một View. Sau đây cung cấp ba lựa chọn để đạt được điều này khi điểm xuất phát của bạn là một View.

  Option 1: Advanced Find
  • Chọn View mà bạn muốn tạo Mail Merge.
  • Chọn nút "Advanced Find" từ menu. Theo mặc định, Advanced Find sẽ dựa vào các View đã chọn.
  • Click Results trên ADVANCED FIND Ribbon Bar
  • Tùy chọn một hay nhiều record từ danh sách kết quả.
  • Chọn Mail Merge từ LIST TOOLS Ribbon Bar
  • Sử dụng Mail Merge Wizard để hoàn thành Mail Merge mà bạn cần.
  Option 2: Quick Campaign
  • Chọn View mà bạn muốn tạo Mail Merge.
  • Tùy chọn một hay nhiều record trên View.
  • Chọn Quick Campaign từ menu
  • Sau đó bạn tùy chọn For Selected Records, For All Records on Current Page hay là For All records on All Pages từ menu con của Quick Campaign.
  • Sử dụng Quick Campaign Wizard để tạo loại Mail Merge mà bạn cần như : Letter via Mail Merge hoặc Email via Mail Merge Quick Campaign
  • Sử dụng Mail Merge Wizard để hoàn thành Mail Merge.
  Option 3: Marketing List
  • Chọn View mà bạn muốn tạo Mail Merge.
  • Tùy chọn một hay nhiều record trên View.
  • Chọn button Add to Marketing List từ menu.
  • Đồng thời bạn cũng có thể chọn existing Marketing List hoặc tạo mới một Marketing List từ Marketing List Lookup Record dialog , giống như là hình hiển thị phía dưới :

  Dynamic CRM 2013 - Mail Merge - 08.png

  • Tìm và mở Marketing List đã được tạo hoặc là chọn danh sách từ bước trước.
  • Chọn Mail Merge trên List Members tại menu của Marketing List Form
  • Sử dụng Mail Merge Wizard để hoàn thành Mail Merge.
  Vậy là bạn đã có thể tạo hoàn tất một Mail Merge mà mình cần.

  Mong bài viết sẽ giúp các bạn hiểu hơn về Mail Merge trong Microsoft CRM 2013.

  Các bạn có thể xem thêm bài viết "How to create a Mail Merge Template in Microsoft Dynamics CRM 2013".
   
  Last edited: Sep 24, 2014
  DynamicsAX, DynamicsAX and bsdinsight like this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

Share This Page