Microsoft Dynamics CRM 2013 - Reports

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Hân, Oct 4, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Phân tích dữ liệu trong Microsoft Dynamics CRM bằng cách sử dụng các báo cáo. Microsoft Dynamics CRM bao gồm các báo cáo mặc định cho nhiều nhu cầu kinh doanh thông thường. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức tùy chỉnh các báo cáo mặc định và thêm báo cáo tùy chỉnh cho các nhu cầu cụ thể.

  Reports - Microsoft Dynamics CRM 2013
  bao gồm các báo cáo cung cấp thông tin kinh doanh hữu ích cho người dùng. Các báo cáo này được dựa trên Microsoft SQL Server Reporting Services, và cung cấp cùng một tập hợp các tính năng có sẵn cho các báo cáo SQL Server Reporting Services của Microsoft. Các định nghĩa báo cáo (số liệu và cách bố trí) trong Microsoft Dynamics CRM Reports được chứa trong một tập tin .rdl, và nội dung của tập tin .rdl phải phù hợp với Microsoft SQL Server Report Definition Language Specification.

  [​IMG] Ownership of reports

  System reports
  được tích hợp sẵn cho tất cả người dùng. Cá nhân sở hữu các báo cáo có thể chia sẻ với các đồng nghiệp hoặc nhóm cụ thể, hoặc có thể làm cho các báo cáo có sẵn trong organization, để tất cả người dùng có thể sử dụng chúng.

  Dynamics CRM 2013 đi kèm với 25 báo cáo (out-of-box) được cây dựng sẵn để người dùng có thể xem thông tin dữ liệu kinh doanh của mình. Bảng dưới đây cung cấp cho bạn một danh sách các báo cáo có sẵn đó và những dữ liệu mà bạn nhận được khi bạn chạy.

  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 01.png
  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 02.png
  Danh sách hiển thị trong CRM :

  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 03.png

  [​IMG] Report types

  Microsoft Dynamics CRM hỗ trợ ba loại báo cáo:
  • Microsoft SQL Server Reporting Services report : báo cáo này sử dụng các truy vấn SQL và bộ lọc (filtered views) để truy xuất dữ liệu báo cáo. Bộ lọc sẽ giới hạn những dữ liệu có sẵn theo security role của người chạy báo cáo. Tất cả các báo cáo mặc định mà được gửi tới Microsoft Dynamics CRM là SQL-based reports.
  Bạn không thể truy cập bộ lọc trong Microsoft Dynamics CRM Online vì truy cập vào cơ sở dữ liệu SQL không được hỗ trợ. Vì vậy, nếu bạn có một tài khoản Microsoft Dynamics CRM Online, sử dụng Fetch-based reports dành cho các báo cáo tùy chỉnh.​
  • Fetch-based Reporting Services report : Các báo cáo này sử dụng các câu truy vấn FetchXML đó là bộ lọc độc quyền của Microsoft Dynamics CRM. Thay vì bộ lọc để lấy dữ liệu cho các báo cáo. Báo cáo mà bạn tạo ra bằng cách sử dụng Report Wizard trong Microsoft Dynamics CRM là báo cáo dựa trên Fetch.
  Tất cả các báo cáo được tạo ra bằng cách sử dụng Report Wizard trong Microsoft Dynamics CRM là Fetch-based reports. Bạn có thể triển khai các Fetch-based reports dựa trên Microsoft Dynamics CRM Online và On-Premises.​
  • Các loại report khác : Links to webpages, Static files, Dynamic Microsoft Office Excel files mà đọc dữ liệu từ Microsoft Dynamics CRM database
  Với mỗi loại report, bạn có thể chỉnh sửa các thuộc tính sau:
  • Tên file hoặc đường dẫn (URL)
  • Hiển thị tên
  • Mô tả
  • Thông tin về nơi báo cáo hiển thị trong giao diện người dùng
  Sự khác biệt giữa các tập tin RDL của báo cáo SQL-based và dựa trên Fetch-based: Bảng dưới đây liệt kê sự khác biệt giữa các tập tin .rdl báo cáo dựa trên SQL và Fetch trong Microsoft Dynamics CRM.

  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 04.png

  [​IMG] Bảo mật dữ liệu trong báo cáo (Security of data in reports)

  Tất cả các báo cáo đọc dữ liệu Microsoft Dynamics CRM từ bộ lọc (filtered views) - bộ lọc dữ liệu dựa trên security role của người dùng. Báo cáo chỉ hiển thị dữ liệu mà người chạy báo cáo có quyền xem.

  [​IMG] Tạo một báo cáo mới

  Để tạo một báo cáo mới, người dùng phải có các quyền thực hiện các hành động sau đây :
  • Thêm 1 file hay 1 link đến webpage
  • Chạy các Report Wizard để tao một Reporting Services report. Report Wizard có thể tạo các báo cáo chứa bảng và biểu đồ, bao gồm cả các report chi tiết (drill-through reports) và các báo cáo xếp hạng các thứ hạng đầu.
  Vào giao diện trang Report

  - Login vào Microsoft Dynamics CRM > Menu chọn SALES > REPORTS

  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 05.png

  - Giao diện Report​

  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 06.png

  - Click nút New > Giao diện trang tạo mới 1 báo cáo
  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 07.png

  - Nhập và tùy chọn các thông tin cần cho báo cáo :
  • Report Type : chọn loại báo cáo mà bạn muốn tạo
  Report Wizard Report : báo cáo sử dụng Fetch-based reports > Click nút Report Wizard > Hiển thị trang Tạo mới hay sử dụng lại các báo cáo đã có .
  Để hiểu rõ hơn về các tạo mới một báo cáo bằng Report Wizard bạn xem bài viết "Microsoft Dynamics CRM - Report Wizard"

  Existing File : dùng để upload các report sử dụng SQL-based mà bạn đã tạo > Click nút Choose Flie > Chọn file báo cáo bạn cần

  Link to Webpage : Nhập đường dẫn tới trang web bạn cần
  • Name : Tên của báo cáo bạn đang tạo
  • Parent Report : Nếu báo cáo đang tạo của bạn là dạng báo cáo Drill down (báo cáo chi tiết của một báo cáo khác) thì khi bạn chọn báo cáo CRM sẽ tự động tìm kiếm và link tới báo cáo chính.
  *** Lưu ý : Khi bạn tạo báo cáo là dạng báo cáo Drill-down thì bạn phải tạo báo cáo chính của của báo cáo chi tiết trước. Nếu không CRM sẽ không cho bạn tạo báo cáo chi tiết khi bạn chọn báo cáo ở phần Report Type.
  • Categories : Thuộc nhóm báo cáo dành cho nhóm nào : sale, marketing, admin, services
  Click chọn nhóm tại khung bên trái > Bấm nút >> để chọn nhóm (có thể chọn nhiều nhóm) > Click OK

  Microsoft Dynamic CRM 2013 - Reports - 08.png

  • Related Record Types : báo cáo này có mối quan hệ với Entity nào
  Tương tự như Categories, bạn chọn entity từ danh sách các entity tại khung bên trái > Bấm nút >> để chọn (có thể chọn nhiều nhóm) > Click OK
  • Display In : Báo cáo sẽ hiện ở đâu
  Tương tự như Categories, bạn chọn cách hiển thị báo cáo tại khung bên trái > Bấm nút >> để chọn (có thể chọn nhiều nhóm) > Click OK

  Có 3 nơi hiển thị báo cáo :
  Forms for related record types - Hiển thị báo cáo tại các Forms của Entity bạn chọn phía trên.
  Lists for related record types: - Hiển thị báo cáo tại các danh sách của Entity bạn chọn phía trên.
  Reports area - Hiển thị báo cáo tại Report.

  - Click nút Save để xác nhận hoàn tất thiết lập > CRM upload báo cáo bạn vào CRM​

  Bái viết đã hoàn tất giới thiệu với các bạn về chứa năng Report trong Microsoft CRM và hướng dẫn các bước đơn giản để tạo mới một báo cáo.

  Mong bài viết sẽ giúp ích cho các bạn.

   
  Last edited: Oct 4, 2014
  Bin Tran likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

Share This Page