Microsoft Dynamics CRM - Các lỗi thường gặp

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Bin Tran, Oct 23, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Dynamics CRM lookup fields fail with Chrome 38

  Với phiên bản Google chorme 38 mà các bạn đang sử dụng hay vừa cập nhật, có một số vấn đề về việc tương thích với form và Lookup field của Microsoft Dynamics CRM 2011 -2013. Do đó nó sẽ xảy ra lỗi khi bạn sử dụng phiên bản này để làm việc với Microsoft Dynamics CRM

  lookuperror.png

  Bạn có thể tham khảo và khắc phục http://support2.microsoft.com/kb/3008160

  Hoặc có thể download phiên bản mới nhất của google chrome Tại đây
   
 2. Loading...


Share This Page