Microsoft Dynamics CRM - Các lỗi thường gặp

Discussion in 'Dynamics CRM' started by Bin Tran, Oct 23, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Dynamics CRM lookup fields fail with Chrome 38

  Với phiên bản Google chorme 38 mà các bạn đang sử dụng hay vừa cập nhật, có một số vấn đề về việc tương thích với form và Lookup field của Microsoft Dynamics CRM 2011 -2013. Do đó nó sẽ xảy ra lỗi khi bạn sử dụng phiên bản này để làm việc với Microsoft Dynamics CRM

  lookuperror.png

  Bạn có thể tham khảo và khắc phục http://support2.microsoft.com/kb/3008160

  Hoặc có thể download phiên bản mới nhất của google chrome Tại đây
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 Pricing and Licensing Microsoft Dynamics 365 Nov 8, 2016
  Microsoft Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Nov 6, 2016
  Adxstudio Portals for Microsoft Dynamics CRM Dynamics CRM May 28, 2016
  What's New in Microsoft Dynamics CRM 2016 Dynamics CRM Feb 12, 2016
  Microsoft Dynamics CRM Server Dynamics CRM Feb 10, 2016

Share This Page