Microsoft Dynamics CRM - Các lỗi thường gặp

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Bin Tran, Oct 23, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Dynamics CRM lookup fields fail with Chrome 38

  Với phiên bản Google chorme 38 mà các bạn đang sử dụng hay vừa cập nhật, có một số vấn đề về việc tương thích với form và Lookup field của Microsoft Dynamics CRM 2011 -2013. Do đó nó sẽ xảy ra lỗi khi bạn sử dụng phiên bản này để làm việc với Microsoft Dynamics CRM

  lookuperror.png

  Bạn có thể tham khảo và khắc phục http://support2.microsoft.com/kb/3008160

  Hoặc có thể download phiên bản mới nhất của google chrome Tại đây
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

Share This Page