Microsoft Dynamics CRM : Create or edit a Services

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by Hân, Dec 27, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Services (Dịch vụ) là tính năng trong Microsoft Dynamics CRM mà bạn không bỏ qua. Để thực hiện các dịch vụ lịch trình nhanh chóng và dễ dàng, nó rất hữu ích để xác định trước các chi tiết cụ thể của các dịch vụ mà bạn muốn cung cấp cho khách hàng. Bằng cách sử dụng các service records mà Microsoft Dynamics CRM cung cấp, bạn có thể định nghĩa:
  • Một hoạt động dịch vụ sẽ kéo dài bao lâu?
  • Những nguồn nào có sẵn cho các hoạt động dịch vụ (service activity), like users, cơ sở vật chất (facilities), thiết bị
  Một dịch vụ đòi hỏi ít nhất một quy tắc lựa chọn và một hoặc nhiều các resources, resource groups, hoặc các đội, trước khi dịch vụ được lên lịch với một hoạt động dịch vụ (service activity).Bạn phải có Resources được tạo ra trước khi bạn có thể tạo ra một Service.

  Tạo mới một Service

  1. Kiểm tra quyền của bạn - Hãy chắc chắn rằng bạn có quyền của Manager, Vice President, CEO-Business Manager, System Administrator, or System Customizer security role hoặc quyền tương đương.

  2. Login vào CRM của bạn > Menu > Settings > Service Management

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 01.png

  > Hiển thị trang Service Management > Tại phần Service Scheduling, chọn mục "Services"

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 02.png

  3. Hiển thị trang chứa danh sách tất cả các Services hiện đang có trong CRM của bạn.

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 03.png
  4. Click nút +New để tạo mới một Service > Hiển thị cửa sổ New Service với các thông tin sau :

  • General
  - Name (*) : Tên của Service bạn đang tạo.

  - Initial Status Reason: Xác định tình trạng ban đầu của các hoạt động dịch vụ khi nó được tạo ra.

  + Scheduled : Pending (chưa giải quyết), Reserved (được bảo lưu), In Progress (xử lý), Arrived (đến)

  + Open : Requested (được yêu cầu), Tentactive (dự kiến)
  - Description: Mô tả để chi tiết, cụ thể của dịch vụ.

  - Default Duration[​IMG]:
  Khoảng thời gian dịch vụ kéo dài bao lâu. Điều này có thể được thay đổi khi các hoạt động dịch vụ được tạo ra. Thời hạn tối đa của một cuộc hẹn hoặc hoạt động dịch vụ là 10 ngày.

  - Start Activities Every: C
  họn mức độ thường xuyên các hoạt động dịch vụ có thể bắt đầu. Điều này cho phép lần đầu các hoạt động dịch vụ để bị lộn xộn.

  - Beginning At:
  Chọn thời điểm khi các hoạt động dịch vụ phải bắt đầu.

  > Ví dụ:

  Nếu bạn muốn có một dịch vụ bắt đầu mỗi 15 phút thì bạn chọn 15 minutess, đầu giờ chọn 1 giờ, trên và dưới của mỗi giờ chọn 30 phút,...

  Khi này hoàn tất, lưu hồ sơ và chuyển sang phần Tài Required của biểu mẫu.​

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 04.png

  Nếu tổ chức của bạn muốn chấp thuận tất cả các hoạt động dịch vụ trước khi cam kết chúng với các lịch trình, bạn có thể chọn tùy chọn Requestes hoặc Tentactive.
  • Require Resources: Xác định các Rule sử dụng trong Service.
  Microsoft Dynamic CRM - Services - 05.png

  - Khung bên phải : bạn sẽ thấy các qui tắc bắt đầu

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 06.png

  Nếu bạn nhấp đúp vào dòng với icon upload_2014-12-27_15-41-1.png > Hiển thị màn hình "Edit a Selection Rule" > Có một số fields mà bạn có thể điều chỉnh tùy thuộc vào nhu cầu của bạn.
  • Quantity : Số lượng từ 1 - 20 hoặc nếu số lượng của bạn trên 20, bạn chọn All.
  • Selection Site : Tùy chọn site (The same site / Any site)
  • Selection Criteria : Tiêu chí chọn lựa (Random - default, Least busy, Most busy)
  • Capacity Required : Yêu cầu dung lượng - Điền số bạn muốn
  Microsoft Dynamic CRM - Services - 07.png

  Nếu bạn nhấp vào

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 08.png

  > Sẽ mở cửa sổ Look Up Record để bạn tìm kiếm các Resource Group mà có trong CRM của bạn.​

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 09.png

  > Chọn Resource Group mà bạn muốn > Click nút Select > Chọn nút Add
   
  Last edited: Dec 27, 2014
 2. Loading...


 3. Hân

  Hân Member

  - Khung bên trái: cho phép bạn thêm các Selection Rule, Resources, Resource Groups
  • Add a Selection Rule: Bạn có thể thêm các quy tắc phức tạp bằng cách thêm một subrule với nó.
  • Add Resources: Thêm người sử dụng, cơ sở vật chất, trang thiết bị, hoặc các đội như nguồn lực cho một quy tắc lựa chọn.
  • Add Resource Groups: Resource groups là người dùng, trang thiết bị, hoặc thiết bị có thể được dự kiến thay thế cho nhau.
  Microsoft Dynamic CRM - Services - 11.png

  upload_2014-12-27_17-11-40.png Chú ý:
  • Bạn có thể lưu một dịch vụ mà không cần xác định một quy tắc lựa chọn cho nó, nhưng bạn sẽ không thể sắp xếp được dịch vụ.
  5. Sau khi bạn điền đầy đủ thông tin và thêm các Common Task > Bạn click nút Save / Save & Close để tạo Services.


  Activate or deactivate a service

  Để Service chạy trong hệ thống Microsoft Dynamics CRM của bạn, bạn phải kích hoạt (Activate) Service đó. Tương tự, nếu bạn không muốn chạy một service nào thì bạn chỉ cần hủy kích hoạt (Deactivate) Service.

  Các bước thực hiện việc đó, có 2 cách sau :
  • Cách 1 :
  + Bạn vào danh sách các Service Records > chọn Service mà bạn muốn > Load vào Service Form đó

  + Trên thanh Menu > click nút "Deactivate Service" > hiện hộp thoại "Confirm Deactivation" > Chọn Deactivate

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 12.png
  • Cách 2 :
  + Bạn vào danh sách các Service Records > chọn Service mà bạn muốn

  + Trên thanh Menu > click nút "More Actions" > Chọn Activate / Deactivate

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 13.png

  + Hiện hộp thoại "Confirm Service Activation / Deactivation" > Chọn Activate / Deactivate

  Microsoft Dynamic CRM - Services - 14.png
   

Share This Page