Microsoft Dynamics CRM - Knowledge Base

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Bin Tran, Dec 2, 2014.

 1. Bin Tran

  Bin Tran Active Member Staff Member

  Các Knowledge Base được thiết kế để hổ trợ trả lời các câu hỏi và giải quyết các trường hợp (Case) từ khách hàng. Nó là một kho lưu trữ các thông tin được sử dụng từ đội ngũ dịch vụ khách hàng, và thông tin đó cũng được chia sẽ cho tất cả mọi người. Nó bao gồm các Articles (document) được phân loại theo Subject

  Để tìm hiều về cách làm việc của các Knowlege Base của Microsoft Dynamics CRM, các bạn cần tìm hiểu các phần sau đậy:

  • Làm thế nào để thêm các Subject
  • Làm thế nào đêt thêm các articles templates
  • Làm thế nào để tạo một Article
  Làm thế nào để thêm các Subject
  Trong Knowlege Base của Dynamics CRM bạn có thể xây dựng một danh sách các Subject nó được gọi là Subject Tree. Những subject này được sử dụng để tổ chức các Case, Product, và Knowlege Base Articles

  1. Trên thanh menu các bạn vào phẩn Setting > Business Management
  2. Trong màn hình, các bạn bấm vào Subject, nó sẽ mở ra một cửa sổ mới

  Dynamics CRM - subjecttree1.png

  3. Trong phần Common Tasks, chọn Add a Subject
  4. Nhập tiêu đề của subject
  5. Các bạn có thể tạo ra các Subject là Cha nếu bỏ trống field "Parent Subject". và tương tự nếu chọn một subject và tạo các Sub Subject, điều này sẽ tạo ra các subject theo phân cấp.


  Dynamics CRM - subjecttree2.png

  Làm thế nào để tạo ra một Article Template

  Bạn có thể thiết lập các mẫu bài viết để các knowlege base article luôn được định dạng. Bằng cách này các người dùng sẽ nhanh chóng xác định được vị trí thông tin khi đọc bài viết. Article template bao gồm phần tiêu đề và người dùng sẽ bổ sung phần nội dung khi làm việc.

  1. Trên menu bar, chọn Setting > Templates.
  2. Từ màn hình chọn Article Tempates.

  Dynamics CRM-Article-Template1.png

  3. Trên cửa sổ đầu tiên được yêu cầu đặt tên cho Template của bạn, bạn có thể chọn ngôn ngữ.

  Dynamics CRM-Article-Template2.png

  4. Bây giờ bạn đang ở trên màn hình thứ 2, bạn cần "Add Section" các section là các nội dung theo từng mục mà bạn muốn định dạng

  Dynamics CRM-Article-Template3.png
  5. Sau khi thiết lập và lưu lại, thì template của bạn đã được Active

  Làm thế nào để tạo một article

  Article là một tài liệu giúp bộ phận dịch vụ khách hàng giải quyết các trường hợp. Các Article phải đi qua một quá trình phê duyệt Hầu hết người dùng đều không thể nhìn thấy được các Article cho đến khi chúng được phê duyệt. Article có 3 tình trạng là nháp, chưa phê duyệt, và phê duyệt.

  1. Trên thanh menu chọn Service > Article

  CRM-Create-Article 2.png

  2. Để tạo một Article bạn chọn New
  3. Một màn hình mới được mở ra

  CRM-Create-Article 3.png

  4. chọn Template và ok một cửa sổ sẽ mở ra

  CRM-Create-Article 4.png
   
  Last edited: Dec 2, 2014
  Phu Ton likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

 3. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Cái này được đấy.

  Dynamic CRM cung cấp cho người dùng một kho tàng các kiến thức về bán hàng, về doanh nghiệp, về sản phẩm, thông tin phục vụ cho quá trình bán hàng....
   

Share This Page