Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Product Updates

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jun 3, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Product Updates

  A smooth rollout of the Spring '14 updates takes just a few minutes in Microsoft Dynamics CRM. In this video Program Manager Brandon Simons walks you through new features like social listening, SLAs, timer control, entitlements, queues management, router rules, auto case creation, and enterprise case management.

   
 2. Loading...


 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  :) Remember là, lỡ tay update lên Dynamics CRM SP 1 rồi thì không có cơ hội ngược về được nữa. Lưu ý, rất là lưu ý
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Giới thiệu các tính năng mới của phiên bản Dynamics CRM Spring 2014

   
  DynamicsAX likes this.
 5. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Dynamic CRM 2013 có thể lắng nghe được các thông tin từ các mạng xã hội rất tốt, một tính năng rất cần thiết cho các doanh nghiệp có thể thực hiện được chiến lược Marketing.
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Có cuộc cách mạng lớn for Marketing
   

Share This Page