Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Product Updates

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Jun 3, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Microsoft Dynamics CRM Spring '14 Product Updates

  A smooth rollout of the Spring '14 updates takes just a few minutes in Microsoft Dynamics CRM. In this video Program Manager Brandon Simons walks you through new features like social listening, SLAs, timer control, entitlements, queues management, router rules, auto case creation, and enterprise case management.

   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017
  Bắt đầu với bộ công cụ tích hợp SSIS cho Microsoft Dynamics 365 / CRM Tableau Aug 15, 2017

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  :) Remember là, lỡ tay update lên Dynamics CRM SP 1 rồi thì không có cơ hội ngược về được nữa. Lưu ý, rất là lưu ý
   
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Giới thiệu các tính năng mới của phiên bản Dynamics CRM Spring 2014

   
  DynamicsAX likes this.
 5. Phu Ton

  Phu Ton Well-Known Member Staff Member

  Dynamic CRM 2013 có thể lắng nghe được các thông tin từ các mạng xã hội rất tốt, một tính năng rất cần thiết cho các doanh nghiệp có thể thực hiện được chiến lược Marketing.
   
 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Có cuộc cách mạng lớn for Marketing
   

Share This Page