Microsoft Social Listening

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Aug 12, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Và đến đây thì Dynamics CRM 2013 đã tích hợp và làm việc một cách chặc chẽ với Microsoft Social Listening - đều này hỗ trợ cho các nhà quản trị, đặc biệt là marketing có được các đánh giá về sản phẩm của mình tại các thị trường, khách hàng mà mình muốn hướng tới thông qua các mạng xã hội, các blog,...

  msl-compete.jpg

  Dynamics CRM sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều, rất nhiều các báo cáo phân tích, đánh giá để bạn có cái nhìn sâu sắc hơn, hoàn thiện hơn về khách hàng, và thị trường của bạn.

  SocialListeningVolume-1024x528.png
  Và các đánh giá về xu hướng sẽ phần nào hỗ trợ bạn đưa ra các quyết định hợp lý hơn, phù hợp hơn cho đúng đối tượng khách hàng và thị trường của mình với chính xác các dòng sản phẩm.

  Microsoft Social Listening.png
   
  DynamicsAX likes this.
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Social Listening Dynamics 365 for Sale Jan 31, 2015
  Social Integration in Microsoft Dynamics Marketing Dynamics 365 for Sale Dec 20, 2014
  Microsoft Social Listening 2014 R2 New Features Dynamics 365 for Sale Dec 3, 2014
  Receive social data in Microsoft Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale Jul 10, 2014
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Last edited: Aug 12, 2014
 4. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Tài liệu giới thiệu về Microsoft Social Listening, trong đó Social hỗ trợ bạn về marketing, sale, và customer care.
   

  Attached Files:

Share This Page