Microsoft Social Listening

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by bsdinsight, Jan 31, 2015.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  see data from angle 6.jpg

  Social Listening - cung cấp cho bạn công cụ để bạn sử dụng công cụ mạng xã hội nhưng là một kênh marketing, phát triển kinh doanh và nâng cao dịch vụ khách hàng.

  Các lợi tức mà Social Listening mang lại:
  1. Công cụ để bạn có được các thông tin các nhận xét đánh giá về công ty, sản phẩm, dịch vụ của bạn đã cung cấp cho thị trường - điều này hỗ trợ bạn có cái nhìn chính xác hơn về các vấn đề liên quan tới doanh nghiệp của bạn, nhằm phát huy các ưu điểm, khắc phục các nhược điểm, nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp bạn trên thị trường.
  2. Sử dụng công cụ mạng xã hội để kết nối với khách hàng, đối tác, khách hàng tiềm năng để phát triển các cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp.
  3. Cung cấp công cụ phân tích hỗ trợ bạn có cái nhìn rất sâu sắc về tâm lý, và hành vi người dùng chi tiết theo khu vực, ngôn ngữ,..
  4. Khả năng tích hợp với Dynamics MarketingDynamics CRM cung cấp các thông tin cho nhân viên marketing, sale, và dịch vụ khách hàng nhằm phối hợp để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp bạn..
  Video clip sau đây sẽ cung cấp cho bạn nhiều thông tin hơn về giải pháp Social Listening của Microsoft
   
  Last edited: Feb 1, 2015
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Social Integration in Microsoft Dynamics Marketing Dynamics 365 for Sale Dec 20, 2014
  Microsoft Social Listening 2014 R2 New Features Dynamics 365 for Sale Dec 3, 2014
  Microsoft Social Listening Dynamics 365 for Sale Aug 12, 2014
  Receive social data in Microsoft Dynamics CRM 2013 Dynamics 365 for Sale Jul 10, 2014
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Monday at 7:45 AM

 3. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Social Listening - lắng nghe thông tin trên mạng xã hội
  Social Listening cung cấp cho bạn các tính năng chính sau đây để
  1. Bạn thiết lập các từ khóa liên quan tới sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu của doanh nghiệp bạn, hoặc ngay cả với đối thủ của bạn và yêu cầu hệ thống lắng nghe trên mạng xã hội (được phân chia với Facebook, Twitter, New, Video, và Blog) để cung cấp các thông tin mà người dùng mạng xã hội có các bài viết, nhận định, nhận xét về sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của doanh nghiệp (xem thêm về cách thức thiết lập của Social Listening tại đây)
  2. Xác định các ngôn ngữ mà bạn cần lắng nghe theo các từ khóa
  3. Khả năng xác định khu vực địa lý mà người dùng mạng xã hội đã có các ý kiến liên quan tới các từ khóa mà bạn đang lắng nghe.
  4. Xác định mức đánh giá xu hướng người dùng mạng xã hội nhận định về thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ của bạn.
  5. Cung cấp cho bạn chi tiết các bài viết (post) và các ý kiến của người dùng mạng xã hội
  6. Hỗ trợ bạn thiết lập các cảnh báo dựa trên các đánh giá xu hướng của bạn.
  7. Cung cấp các báo cáo phân tích trên mạng xã hội (xem chi tiết tại đây) hoặc phân tích tổng hợp (xem chi tiết tại đây)
  8. Khả năng tích hợp với Dynamics CRM và Dynamics Marketing trở thành giải pháp tổng thể xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và thị phần của doanh nghiệp
  [​IMG]
   

Share This Page