Microsost Dynamics CRM : Change color for lookup fields

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Hân, Nov 29, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Đôi khi bạn muốn đánh dấu một thông tin quan trọng, đặc biệt bằng màu sắc khác nhau hay bạn nhận được các yêu cầu thay đổi màu sắc của văn bản hay chữ, đối với một số fields trong Microsoft Dynamics CRM 2013. Hiện Microsft Dynamics CRM chưa hỗ trợ việc thay đổi màu sắc cho các fields, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn thực hiện việc thay đổi đó với Lookup Fields bằng cách chèn thêm một đoạn code đơn giản sau :

  Bước 1:

  Login vào CRM của bạn > Chọn Form chứa Fields mà bạn muốn chỉnh.

  VD : CRM > SALE (Bán Hàng) > CONTACT (Người liên hệ)
  Microsoft Dynamic CRM - Change Color Lookup - 03.jpg

  Bước 2:

  Hiển thị màn hình Form > VD : sửa fields lookup Quận Huyện thành chữ đỏ (Hình dưới hiển thị thông Field Quận Huyện chưa chỉnh sửa)
  Microsoft Dynamic CRM - Change Color Lookup - 01.jpg

  Tại menu > Click vào nút ... > chọn Form để vào giao diện chỉnh sửa Form.
  Microsoft Dynamic CRM - Change Color Lookup - 02.jpg
  Bước 3:

  Hiển thị cửa sổ Form Editor Contact > nhấp đúp vào Fields bạn cần chỉnh sửa > Tab "Detail" > bạn xem phần Name (tên fileds bạn sẽ viết trong js)
  Microsoft Dynamic CRM - Change Color Lookup - 06.jpg

  Bước 4:

  Bạn thêm đoạn script sau vào file js để thay đổi màu sắc cho Field bạn chọn

  // ms dynamics CRM 2013

  $('#bsd_quanhuyene').find('span[class="ms-crm-Lookup-Item-Read"]').css('color', 'red');

  // ms dynamics CRM 2015

  $('#bsd_quanhuyene').find('span[class="ms-crm-Lookup-Item"]').css("color", "red");


  Bước 5:


  Sau đó tại Form Editor Contact

  > Bạn thêm file js vào bằng cách click nút Form Properties

  > Hiện cửa sổ Form Properties bạn chọn file js và hàm cho sự kiện On Load
  Microsoft Dynamic CRM - Change Color Lookup - 05.jpg

  Bước 6:

  Bạn OK để xác nhận hoàn thành script > Save và Public những chỉnh sửa > Hoàn tất yêu cầu

  Bạn tải lại Form sẽ được kết quả như hình sau :
  Microsoft Dynamic CRM - Change Color Lookup - 04.jpg


  Hy vọng bài viết giúp ích cho các bạn.

  Ngoài ra, bạn có tham khảo thêm các hiệu ứng khác trong Microsoft Dynamics CRM tại các bài viết sau :
   
  Last edited: Nov 29, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition July 2017 update Finance and Operations Feb 12, 2018
  Microsoft Dynamics 365 for Retail Dynamics 365 for Retail Feb 11, 2018
  Microsoft Dynamics AX 2012 R3: Transparent eProcurement Finance and Operations Feb 9, 2018
  DocuSign for Dynamics 365 CRM Dynamics 365 for Sale Sep 17, 2017
  Skype and Microsoft Dynamics 365 Dynamics 365 for Sale Sep 1, 2017

Share This Page