Một số câu hỏi phân tích sales cho ngành bán lẻ

Discussion in 'Hệ thống phân phối DMS' started by tableau, Jun 11, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Topic này liệt kê 1 số câu hỏi phân tích cho Sales ngành bán lẻ
  • Với các câu hỏi cơ bản này, mỗi nhà phân tích sẽ có cái nhìn định hướng được cho những yêu cầu mà doanh nghiệp cần đến.
  • Mỗi nhóm câu hỏi sẽ phụ thuộc vào 1 chiều phân tích riêng biệt và chỉ chú trọng xung quanh 1 chiều phân tích đó.

  1. Cấu trúc theo địa lý:
  Country > Branch > Area > Province > District > Store

  Ex: Viet Nam > Mien Nam > Mien Dong Nam Bo > Ho Chi Minh > Phu Nhuan > Store Phan Dang Luu​

  REQUIREMENT

  • Doanh thu thực tế/tỉ lệ % đạt được theo thời gian của từng vùng/miền.
  • Doanh thu thực tế/tỉ lệ % đạt được theo thời gian của từng tỉnh thành.
  • Số lượng đơn đặt hàng/số lượng đặt/giá trị đặt hàng tại các vùng/thành phố/cửa hàng
  • So sánh tổng doanh số bán hàng của các tháng trong năm nay so với cùng kỳ năm ngoái của các cửa hàng.
  • Top 5 cửa hàng có doanh số cao nhất / thấp nhất
  • Top 5 cửa hàng có lượng khách hàng quay lại mua hàng cao nhất / thấp nhất (nghĩa là khách hàng quay lại mua hàng lần thứ 2 trở lên)
  • Doanh số bán hàng thực tế của mỗi vùng lũy kế tính từ đầu năm đến tháng hiện tại là bao nhiêu?
  • Doanh thu trung bình đạt được tại mỗi cửa hàng/vùng/tỉnh thành theo tháng là bao nhiêu?
  • Xem sự biến động doanh số so với các năm trước theo từng cửa hàng/vùng
  • Vùng nào đạt doanh thu cao nhất? thấp nhất?
  • Vùng nào đạt doanh thu thực tế so với kế hoạch cao nhất? thấp nhất?
  Một số báo cáo, report phân tích theo cấu trúc địa lý.
  • Net Sales by Region : So sánh doanh thu ròng theo từng vùng miền,chi tiết xuống theo cấu trúc địa lý với thao tác click chuột tại khu vực đó.
  IBM cognos_Sales By Region.png
  • Crosstab: Phân tích những dữ liệu sau
  1. So sánh doanh thu giữa năm hiện tại và năm ngoái, % thay đổi doanh thu của từng khu vực.
  2. So sánh lợi nhuận giữa năm hiện tại và năm ngoái,% thay đổi doanh thu của từng khu vực.
  3. So sánh doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ lợi nhuận trên doanh thu của năm hiện tại và năm ngoái giữa các khu vực.
  IBM cognos_Crosstab Region.png
   
  Last edited by a moderator: Jun 12, 2014
  tableau, tableau, bsdinsight and 2 others like this.
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  2. Cấu trúc sản phẩm : Product Line > Product Type > Product

  Ex: Hàng điện tử > Điện thoại > Iphone 5s​

  REQUIREMENT
  • Doanh số bán hàng của nhóm sản phẩm nào cao nhất? Thấp nhất?
  • Lợi nhuận đạt được của nhóm sản phẩm nào cao nhất? Thấp nhất?
  • Doanh thu thực tế đạt được so với kế hoạch của loại sản phẩm nào cao nhất?
  • Lợi nhuận mỗi sản phẩm đạt được từng tháng trong năm là bao nhiêu? So sánh với cùng kỳ năm ngoái? Lợi nhuận trung bình của mỗi năm?
  • Tỉ lệ phần trăm doanh thu đóng góp vào tổng doanh thu của sản phẩm A là bao nhiêu?
  • Doanh số bán hàng tích lũy từ đầu năm của nhãn hàng A là bao nhiêu?
  • So sánh doanh số bán hàng tích lũy từ đầu năm với lũy kế cùng kỳ năm ngoái của nhãn hàng A khác nhau như thế nào?
  • Sản phẩm A được bán theo kênh nào thì đạt doanh số cao nhất?
  • Cùng nhóm sản phẩm của các thương hiệu khác nhau thì thương hiệu nào được ưa chuộng nhất?
  • Cùng nhóm sản phẩm thì các loại hàng có mức giá nào được mua nhiều nhất?
  • Xu hướng tổng doanh thu thực tế qua các tháng của các nhóm sản phẩm?
  Một số báo cáo report phân tích theo cấu trúc sản phẩm
  • Dashboard Vendor by Channel: Phân tích các dữ liệu sau
  1. So sánh doanh thu của các nhãn hàng cùng loại qua các năm, tìm được nhãn hàng ưa chuộng nhất trên thị trường theo năm.
  2. So sánh doanh thu của các nhãn hàng cùng loại qua các kênh bán hàng, sản phẩm A nào có doanh số cao nhất qua từng kênh.
  IBM cognos_DashboardSales3.png
  • Report Top 10 Product: top 10 sản phẩm có doanh số cao nhất, phân tích với các chiều dữ liệu sau
  1. So sánh doanh thu giữa năm nay và năm trước, chênh lệch doanh thu giữa 2 năm , tỷ lệ phần trăm phần chênh lệch.
  2. So sánh doanh thu top 10 sản phầm năm này có vượt kế hoạch so với năm trước hay không?
  IBM cognos_Sales by Product.png
   
  Last edited by a moderator: Jun 12, 2014
  tableau likes this.
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  3. Kênh bán hàng

  EX: Tivi, Online, Store, Agent…

  REQUIREMENT

  • Doanh số bán hàng của kênh nào cao nhất? Thấp nhất?
  • Lợi nhuận đạt được của kênh nào cao nhất? Thấp nhất?
  • Doanh số bán hàng của từng kênh tương ứng với từng vùng khác nhau như thế nào theo thời gian?
  • Doanh số bán hàng của từng kênh tương ứng với từng loại sản phẩm khác nhau như thế nào theo thời gian?
  • Mức độ đóng góp của từng kênh vào tổng lợi nhuận của cả nước theo thời gian là bao nhiêu?
  • Tỉ lệ doanh thu đạt được so với kế hoạch của từng kênh bán hàng theo thời gian khác nhau như thế nào?
  Xem ví dụ dashboard VENDOR BY CHANNEL mục 1
   
  Last edited by a moderator: Jun 12, 2014
  tableau and tableau like this.
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  4. Phân tích khách hàng

  REQUIREMENT
  • So sánh độ tuổi khách hàng khi mua sản phẩm A, độ tuổi nào chiếm tỉ lệ nhiều nhất?
  • Độ tuổi, giới tính và tình trạng hôn nhân của khách hàng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng như thế nào?
  • Mức đóng góp vào doanh thu của khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân như thế nào?
  • Doanh thu thực tế đạt được so với kế hoạch của khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân như thế nào?
  • Nhóm khách hàng ở khu vực nào thì ưu chuộng sản phẩm A có kiểu dáng như thế nào?
  • Giới tính, độ tuổi khách hàng ảnh hưởng đến việc lựa chọn kiểu dáng, màu sắc sản phẩm như thế nào?
  • Khu vực khách hàng ảnh hưởng đến thị hiếu lựa chọn kiểu dáng của sản phẩm như thế nào?
  • Top 10 khách hàng có số lần mua nhiều nhất theo khu vực, theo cửa hàng?
  Báo cáo phân tích khách hàng
  • Top 10 Customer: top 10 khách hàng có doanh số cao nhất trong năm, theo khu vực và theo cửa hàng
  IBM cognos_Customer report.png
  Dashboard phân tích khách hàng

  IBM cognos_Dashboard Customer.png
   
  Last edited by a moderator: Jun 12, 2014
 6. tableau

  tableau Well-Known Member

  5. Phân tích Salesman

  REQUIREMENT

  • Độ tuổi, giới tính, tình trạng hôn nhân, trình độ học vấn của nhân viên có ảnh hưởng gì đến doanh thu bán hàng?
  • Nhóm nhân viên nào có số lượng bán, doanh số bán hàng, lợi nhuận cao nhất? Thấp nhất?
  • Nhân viên nào vượt chỉ tiêu doanh số của cửa hàng?
  • Nhân viên nào đem lại khách hàng trung thành nhiều nhất cho công ty?
  • Nhân viên nào bán được nhiều sản phẩm A nhất?
  • Nhân viên nào đem lại nhiều khách hàng mới nhất?
  Dashboard Salesman
  1. Báo cáo danh sách nhân viên mang lại doanh thu cho cửa hàng cao nhất
  2. Chi tiết trình độ, giới tính, năm sinh và doanh thu mà nhân viên đó mang lại cho cửa hàng
  3. So sánh giới tính, độ tuổi ảnh hưởng đến doanh thu tại cửa hàng đó

  IBM cognos_Dashboard Salesman.png
   
  tableau likes this.
 7. tableau

  tableau Well-Known Member


  Good Solution
   
  Hienlt, bsdinsight and Quynh Ly like this.

Share This Page