Mô hình khai thác dữ liệu

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by tableau, Aug 25, 2014.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Các mô hình khai thác dữ liệu - Models for Data Mining

  Trong môi trường doanh nghiệp, các dự án khai thác dữ liệu phức tạp có thể đòi hỏi những nỗ lực của các chuyên gia khác nhau, các bên liên quan, hoặc cơ quan phối hợp trong một tổ chức.
  Trong các tài liệu về khai thác dữ liệu, nhiều 'general frameworks' đã được đề xuất để phục vụ như bản thiết kế cho các tổ chức về quá trình thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu, kết quả phổ biến, kết quả triển khai thực hiện, giám sát và cải tiến.

  CRISP-ModelsDataMining1.png

  Một trong những mô hình, CRISP (Cross-Industry Standard Process for data mining) đã được đề xuất vào giữa những năm 1990 bởi một tập đoàn châu Âu để phục vục như một mô hình quy trình tiêu chuẩn không độc quyền để khai thác dữ liệu. Các tiếp cận chung này được giả định theo trình tự chung của các bước cho các dự án khai thác dữ liệu:

  CRISP-ModelsDataMining.gif

  Một các tiếp cận khác - phương pháp Six Sigma là một cấu trúc tốt, phương pháp hướng dữ liệu để loại bỏ khiếm khuyết, chất thải, hoặc các vấn đề kiểm soát chất lượng của tất cả các loại sản xuất, cung cấp dịch vụ, quản lý và hoạt động kinh doanh khác. Mô hình này gần đây đã trở nên rất phổ biến (do việc triển khai thành công) trong các ngành công nghiệp Mỹ và thế giới. Nó mặc nhiên công nhận một chuỗi được gọi là bước DMAIC

  SixSigma-ModelsDataMining.gif


  Một Framework các của loại hình này (trên thực tế tương tự như Six Sigma) là cách tiếp cận của viện SAS được gọi là SEMMA, nó được tập trung nhiều hơn vào các hoạt động kỹ thuật thường liên quan đến một dự án khai thác dữ liệu.

  SEMMA-ModelsDataMining.gif

  Tất cả các mô hình này có liên quan với quá trình làm thế nào để tích hợp các phương pháp khai thác dữ liệu thành một tổ chức, làm thể nào để 'chuyển đổi dữ liệu thành thông tin', làm thế nào thông tin trong một hình thức có thể dễ dàng được chuyển đổi bởi cổ đông vào các nguồn lực cho việc ra quyết định chiến lược.
   
  phamthanhnhan14 likes this.
 2. Loading...


Share This Page