Mobile ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 7, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Nhân tiện cho việc Cloud ERP thì một đề tài thời thượng nữa trong những năm gần đây và chắc chắn trong nhiều năm tới nữa: Mobility


  Mobile_access_to_ERP.JPG

  Rất nhiều người cho rằng đây là xu thế tất yếu của các phần mềm, trong đó có nàng ERP xinh đẹp, nhưng một số khác lại quan điểm cho rằng nàng ERP nên ở nhà nội trợ thôi, các dịch vụ xung quanh, hoặc các module cần thiết cho lên mobile thì cho....

  Anh/em thấy thế nào về món mobile ERP này nhẻ!!!!!
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Top 10 Editors For React Native Mobile App Development Mobility Solutions Jun 8, 2017
  Tuyển nhân viên phát triển Mobile App Thông tin mới Jun 7, 2017
  Mobile App enhancements in Dynamics 365 Microsoft Dynamics 365 Nov 3, 2016
  Google confirms Android Pay: a mobile payments layer 'anybody can build on' Mobility Solutions Mar 3, 2015
  What’s The Real Value Of Mobile? Quản trị doanh nghiệp Feb 17, 2015

Share This Page