Mobile ERP

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by bsdinsight, Jul 7, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Nhân tiện cho việc Cloud ERP thì một đề tài thời thượng nữa trong những năm gần đây và chắc chắn trong nhiều năm tới nữa: Mobility


  Mobile_access_to_ERP.JPG

  Rất nhiều người cho rằng đây là xu thế tất yếu của các phần mềm, trong đó có nàng ERP xinh đẹp, nhưng một số khác lại quan điểm cho rằng nàng ERP nên ở nhà nội trợ thôi, các dịch vụ xung quanh, hoặc các module cần thiết cho lên mobile thì cho....

  Anh/em thấy thế nào về món mobile ERP này nhẻ!!!!!
   
 2. Loading...


Share This Page