Một nhận xét đánh giá về Dynamics CRM và Saleforce

Discussion in 'Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI' started by hung.manh, Nov 27, 2014.

  1. hung.manh

    hung.manh Member

    Bác nào có đánh giá chi tiết về tính năng khi so sánh Dynamics CRM và Sale Force hay không các bác?

    AGS-Screenshot1294.jpg
     
  2. Loading...


Share This Page