1. Tableau Business Intelligence

Một sự kết hợp hoàn hảo

Discussion in 'Thư giãn giải trí' started by bsdinsight, Dec 21, 2014.

  1. bsdinsight

    bsdinsight Well-Known Member

    Một cõi đi về của nhạc sư Trịnh chắc là ai cũng biết, và cũng không ít các nghệ sĩ hàng đầu biểu diễn thành công bản này, nhưng ở đây là một sự kết hợp trên cả hoàn hảo với bộ ba Richard Fuller, Thủy Tiên và One Armed Guitarist Thế Vinh

     
  2. Loading...


Share This Page