Moving Average - Costing Method in AX 2012

Discussion in 'Finance and Operations' started by DynamicsAX, Nov 4, 2014.

 1. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Một trong những phương pháp tính giá xuất kho đã đề cập ở bài viết Costing Methods in AX 2012 đó là Moving average, hay còn gọi là phương pháp bình quân thời điểm.

  Bài viết này sẽ đi sâu hơn và nêu ví dụ cụ thể về chức năng của tính năng này trong AX 2012.

  Để thiết lập PP tính giá trong AX 2012, ta vào Inventory management > Setup > Item model group.

  Bạn cần tạo các Item model group sử dụng phương pháp tính giá này, và gán các item model group tương ứng với item sử dụng PP đó.

  Ví dụ ở đây, bạn có item model group MAV, với inventory là Moving average.

  Moving Average1.jpg
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Weighted Average Cost of Capital (WACC) Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  LOD Expressions - Percent difference from average across a range Tableau Aug 15, 2017

 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Item sau có tình trạng nghiệp vụ nhập kho như sau.

  Moving Average5.jpg

  Để chi tiết hơn, ta có bảng sau tính giá của item này.

  Moving Average3.jpg

  Khi thực hiện Movement âm (xuất kho) item này, hệ thống tự động lấy giá trung bình để gán cho item này, và không cho phép bạn sửa giá.

  Moving Average6.jpg

  Và giá được update theo site
  Hạch toán
  Moving Average7.jpg
   
  Last edited by a moderator: Nov 4, 2014

Share This Page