Ms Dynamics CRM 2015: How to Configure & Customize Hierarchy Relationship for Custom Entity

Discussion in 'Dynamics 365 for Sale' started by Hân, Dec 2, 2014.

 1. Hân

  Hân Member

  Hierarchy Relationship là một tính năng mới, thành công nhất trong Microsoft Dynamics CRM 2015. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình và thiết lập Hierarchy Relationship theo ý muốn của bạn trên các Entity mà do chính bạn tạo.

  Tạo mới một Custom Entity

  - Nếu bạn chưa biết cách tạo mới một Entity trong Microsoft Dynamics CRM thì bạn có thể tham khảo bài viết sau :

  - Tại cửa sổ New Entity, bạn điền và chọn đầy đủ thông tin như sau :

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 01.png

  - Click Save/ Save and close để xác nhận tạo mới entity với thông tin bạn nhập.

  Tạo mới Fields trong Entity bạn vừa tạo

  - Để làm cho bài viết thêm chi tiết, sinh động hơn và để giúp các bạn có thể hình dung cũng như hiểu rõ hơn về tính năng trong bài viết. Các bạn tạo thêm các Fields để hiển thị trong Form.

  - Bài viết "Create or Edit Entity Field in Microsoft Dynamics CRM" sẽ hướng dẫn bạn cách tạo một Fields mới trong Entiy

  Tạo mới một Relationship

  - Bây giờ bạn sẽ tạo mộit mối quan hệ và chắn chắn rằng nó là mối quan hệ tự tham chiếu (self-referential relationship), có nghĩa là mối quan hệ giữa entity chính và entity con là cùng một entity.

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 03.png

  - Tại mục Hierarchical > Bạn chọn YES (Điều này rất quan trọng, bạn cần lưu ý và chọn đúng)

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 02.png


  Cấu hình cho Hierarchy Relationship

  - Tại cửa sổ Entity : Project (bạn mới vừa tạo)
  • Khung bên trái > Bạn chọn tab Hierarchy Setting (1)
  • Khung bên phải > Bạn click nút New để tạo mới một Hierarchy > Bây giờ, CRM sẽ mở cửa sổ Giao diện trang New Hierarchy (2)
  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 04.png

  - Điền đầy đủ thông tin như hình trên
  • Name : tên của Hierarchy
  • Default Quick View Form : Tùy chọn Quick View Form
  + Bạn có thể chọn tùy chọn có sẵn trong CRM "Select default quick view form"

  + Bạn cũng có thể tạo mới Quick View Form > bằng cách nhấn nút Create New (Xem phần hướng dẫn tạo Quick View Form tại mục phía dưới)

  - Sau khi bạn đã chọn và điền đầy đủ thông tin > Bạn click nút Save/ Save and Close để tạo xác nhận tạo mới.


  Tạo mới một Quick View Form

  - Sau khi bạn nhấn nút Create New > Hiển thị cửa sổ New Quick View Form

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 05.png

  - Bạn kéo những Fields mà bạn muốn hiển thị trong Hierarchy > Click nút Save để tạo mới > Close Form

  - Tại Default Quick View Form, bạn click chọn Quick View Form mà bạn vừa chọn trong danh sách.

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 06.png

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  *** Lưu ý :

  Bạn chỉ có thể hiển thị 4 Fields thể hiện trong mỗi hình khối sơ đồ, để hiển thị thêm thông tin bạn có thể đạt được điều này bằng cách chuyển qua Form, vì vậy bạn cần phải tạo ra nhiều Quick View Forms để đạt được điều này và chọn một là mặc định.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  - Save để xác định tạo mới Hierarchy bạn vừa thiết lập > Bấm vào link "Make a relationship as enabled for hierarchies" > Hiện ra cửa sổ với những thông tin mà bạn lấy được "True"

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 07.png

  - SavePublish All Customizations - để xác nhận những chỉnh sửa và tùy chỉnh của bạn.


  Nhập dữ liệu và xem hierarchy mà bạn vừa tạo


  - Bạn nhập dữ liệu hoặc import dữ liệu vào entity Project mà bạn vừa tạo

  - Sau đó, bạn bấm Menu > Sale > Projects

  - Hiển thi danh sách các project bạn vừa nhập vào > Click chọn một Project > tại menu bạn sẽ thấy nút View Hierarchy

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 08.png

  - Click vào nút View Hierarchy, hiển thị cửa số có kết quả như hình phía dưới

  Microsoft Dynamic CRM 2015 - Hierarchy Relationship For Custom Entity - 09.png

   
  Last edited: Dec 24, 2014
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Configuration MS Dynamics CRM 2015 For Outlook Add-in Improvements Dynamics 365 for Sale Jul 10, 2015
  How to start with Fetch XML Reporting on Dynamics CRM 2015 Online Dynamics 365 for Sale May 20, 2015
  How Many Companies Use Microsoft Dynamics ERP? Updated 2015 Giải pháp ERP, CRM, EPM and BI Mar 17, 2015
  Microsoft Việt Nam giới thiệu giải pháp Dynamics CRM 2015 Thông tin mới Dec 31, 2014
  Contracts in Microsoft Dynamics CRM 2015 Dynamics 365 for Sale Dec 29, 2014

Share This Page