1. Tableau Business Intelligence

Net Present value - NPV

Discussion in 'Quản trị doanh nghiệp' started by tableau, May 27, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Trước khi quyết định đầu tư và các dự án, chủ đầu tư nhìn vào chỉ tiêu thứ 2 cơ bản rất quan trọng khi đưa ra quyết định đầu tư, là chỉ tiêu NPV dùng để đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư, vì nó thể hiện giá trị tăng thêm mà dự án đem lại cho công ty.

  Công thức: CFt dòng tiền tự do hàng năm t
  r là suất chiết khấu của dự án
  n là tuổi thọ của dự án
  CFo là chi phí đầu tư ban đầu cho dự án

  CT NPV.png
  Khi một dự án có NPV > 0 => có nghĩa là suất chiết khấu r xác định, hiện giá của dòng tiền thu nhập từ dự án > chi phí đầu tư dự án. Doanh nghiệp nên đầu tư vào dự án này.
  Túm lại với cùng một suất chiết khấu r , dự án nào có NPV lớn chứng tỏ dự án đó có hiệu quả và tạo được nhiều giá trị hơn so với các dự án khác. Do đó đây là yếu tố loại trừ dự án nào có NPV thấp.

  Trong ví dụ sau đây bạn sẽ hình dung cách tính NPV, với bảng số liệu như hình dưới

  CT NVP.png
  Dự án này có:

  NPV = 200 / (1+0,12) + 200 / (1+0,12)^2 + 200 / (1+0,12)^3 + 200 / (1+0,12)^4 - 500
  = 139, 25 triệu đồng >0 nên được chấp nhận đầu tư

  Ưu điểm của NPV
  • Có tính đến thờ giá của tiền tệ
  • Xem xét toàn bộ dòng tiền dự án
  • Đặc biệt có thể so sánh giữa các dự án có quy mô khác nhau.
  Trong bài viết có thiếu xót gì các bạn góp ý nhé :):):D:D
   
 2. Loading...

  Similar Threads Forum Date
  Present Value Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Net Present Value - NPV Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Loan to Value Ratio - LTV Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  Enterprise Value Quản trị doanh nghiệp Sep 13, 2017
  What’s The Real Value Of Mobile? Quản trị doanh nghiệp Feb 17, 2015

: NPV

Share This Page