Những điểm mới về công nghệ của Dynamics AX R3

Discussion in 'Microsoft Dynamics 365' started by bsdinsight, Jul 31, 2014.

 1. bsdinsight

  bsdinsight Well-Known Member

  Video sau đây trình bày chi tiết về những những mới về công nghệ của Dynamics AX 2012 R3.

   
 2. Loading...


 3. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  Kiến trúc của em nó
  upload_2014-8-5_9-23-46.png
   
 4. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 5. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 6. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 7. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 8. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  New module - Master data management
  upload_2014-8-5_10-8-57.png
   
 9. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  BI của nó nè
  upload_2014-8-5_10-24-20.png
   
 10. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

 11. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

  upload_2014-8-5_10-42-12.png
   

  Attached Files:

 12. DynamicsAX

  DynamicsAX Well-Known Member

Share This Page