Những thay đổi và tính năng mới trong Tableau Desktop 9.3

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Mar 25, 2016.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tính năng :Tự động cài đặt Driver 4 loại cơ sở dữ liệu phổ biến nhất.
  · MySQL
  · Microsoft SQL Server (version 2008 R2)
  · PostgreSQL (version 9.3.400)
  · Amazon Redshift (version 1.2.1)
  Lưu ý: Microsoft Visual C++ Redistributable cũng tự động được cài đặt như là một
  điều kiện tiên quyết cho MySQL.
  Bạn có thể xóa các tùy chọn để cài đặt Driver nếu thấy không cần thiết.
  upload_2016-3-25_16-59-1.png

  Tính năng: Hỗ trợ sử dụng SQL cho nhiều nguồn dữ liệu khác.
  Tableau Desktop 9.3 hỗ trợ sử dụng SQL khi kết nối Oracle, Pivotal Greenplum, and Microsoft SQL Server, ngoài các nguồn dữ liệu mà chúng tôi đã hỗ trợ bao gồm Amazon EMR, Cơ sở dữ liệu Aster, Cloudera Hadoop , Datastax Enterprise, Hortonworks Hadoop Hive, HP Vertica, IBM DB2, MapR Hadoop Hive, SAP Sybase ASE, Spark SQL, và Teradata. Khi kết nối với các cơ sở dữ liệu, bạn có thể chỉ định một lệnh SQL sẽ chạy khi mở một workbook. Lệnh SQL có thể được sử dụng để thiết lập thuộc tính của kết nối thông qua một thủ tục lưu trữ hoặc để thiết lập một biến môi trường.

  Tính năng : Công cụ mặc định khi xem bản đồ:
  1. Khi bạn click và kéo chuột trên bản đồ, bạn có thể tự động chọn vùng với công cụ hình chữ nhật. Điều này thay đổi thói quen trong Tableau Desktop 9.2, khi chúng ta clik và kéo chuột trên một biểu đồ thì công cụ mặc định là pan across để di chuyển bản đồ.
  2. Khi bạn muốn Zoom bản đồ, bạn chỉ cần sử dụng nút cuộn chuột, điều này giúp bạn trải nghiệm tốt hơn với bản đồ.
  3. Khi bạn thay đổi công cụ xem,nó vẫn hoạt động cho đến khi bạn thay đổi công cụ khác. Điều này cũng đúng nếu bạn sử dụng các phím tắt để chuyển đổi giữa các công cụ. Đây là một sự thay đổi trong hành vi với Tableau Desktop 9.2, công cụ sẽ phục hồi trở lại mặc định sau một lần sử dụng.Các công cụ cuối cùng bạn chọn sẽ được lưu với workbook và sẵn sàng khi bạn mở workbook lên lại.
   
  Last edited by a moderator: Mar 29, 2016
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  Tính năng: Forecasting
  Tự động tối ưu thông số mùa vụ (Thông số Season) cho mô hình dự báo.
  Dự báo trong Tableau Desktop 9.3 sẽ bỏ qua giá trị Null hay Missing Value khi ước lượng mô hình dự báo. Tuy nhiên, giá trị Null vẫn trong có trong dữ liệu vì thế chỉ số của giá trị vẫn tồn tại. Ví dụ, đối với chuỗi thời gian mà thiếu ngày cuối tuần, thuật toán tính toán dự báo, có khả năng nhận biết thông số theo chu kì tuần nhưng không sử dụng missing value. Nhưng vì Missing value vẫn còn tồn tại trong chuỗi thời gian, chu kì tuần vẫn là 7 ngày. Do sự thay đổi này: Dự báo hỗ trợ chuỗi thời gian không liên tục mà không điền giá trị Null. Vì thế sẽ không có lỗi nếu bạn không tích vào Fill in missing values with zeros trong thẻ tùy chọn dự báo. Tùy chọn Fill in missing values with zeros không còn mặc định tích vào khi sử dụng dự báo.
  upload_2016-3-25_17-10-21.png

  Tính năng: Các hàm và công cụ phân tích được hỗ trợ cho các nguồn dữ liêu mới
  Chức năng Percentile, Median đã có trên nguồn dữ liệu Cloudera Hive,
  Hortonworks Hadoop Hive, and EXASolution
  Các hàm bắt đầu REGEX _ đã có trên nguồn dữ liệu HP Vertica, Pivotal Greenplum, and Teradata (version 14.1 and above). REGEXP_MATCH đã được hỗ trợ ở nguồn dữ liệu Impala 2.3.0 và Cloudera Hadoop.
  Chức năng Slip đã được hỗ trợ ở nguồn dữ liệu Impala 2.3.0 và Cloudera Hadoop.

  Tính năng: WMS Support for Web Mercator

  Tableau hỗ trợ WMS servers có thể dùng Web Mercator. Tableau tự động hỗ trợ các danh sách Hệ quy chiếu không gian (Spatial Reference Systems – SRS) European Petroleum Survey Group (EPSG) codes. WMS servers cũng hỗ trợ ít nhất 1 hệ quy chiếu không gian để tương thích với các tính năng lập bản đồ về Tableau.

  Tính năng: Kết nối dữ liệu Snowflake
  upload_2016-3-25_17-11-6.png

  Chúng ta nhập địa chỉ Server, tên đăng nhập và mật khẩu. Sau đó clik vào Initial SQL.
  Từ trang nguồn dữ liệu chúng ta chọn Warehouse -> Database -> Schema -> Table để lấy dữ liệu phân tích, hoặc sử dụng SQL để truy vấn dữ liệu.

  Tính năng: xem dữ liệu trước khi kết nối dữ liệu web
  Khi bạn sử dụng Web Data Connector, Tableau Desktop 9.3 sẽ mở trang dữ liệu nguồn mà bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu (Ví dụ như: thay đổi kiểu dữ liệu, ẩn cột,..) trước khi bạn bắt đầu phân tích.

  Tính năng: Kerberos hỗ trợ cho PostgreSQL và Teradata

  Tính năng: Oauth hỗ trợ Salesforce trong Tableau Desktop
  Bây giờ bạn có thể sử dụng OAuth khi bạn kết nối với Salesforce trong Tableau Desktop. Sau khi bạn cung cấp thông tin Salesforce của bạn và cho phép Tableau truy cập vào các dữ liệu, Salesforce.com tạo ra một
  OAuth chứng thực đăng nhập được sử dụng để kết nối với dữ liệu. Thay vì phải nhúng thông tin của bạn trong các nguồn dữ liệu hoặc workbooks, bạn có thể sử dụng chứng thực đăng nhập.

  Tính năng: Initial SQL hỗ trợ nhiều nguồn dữ liệu hơn.
  Oracle, Pivotal Greenplum, và Microsoft SQL Server bây giờ hỗ trợ các câu lệnh Initial SQL.
   
  Last edited by a moderator: Mar 29, 2016
 4. tableau

  tableau Well-Known Member

  Self-Service at Scale

  1. Search: Giúp bạn tìm kiếm workbook theo tên một cách nhanh chóng.

  [​IMG]


  2. Content Analytics: Bây giờ bạn đã có thể tìm kiếm Workbooks phổ biến thông qua số lượt xem.

  [​IMG]


  3. Versioning: lưu lại lịch sử các phiên bản Workbook tải lên. Khi phiên bản mới không tốt như bạn nghĩ, bạn có thể dễ dàng quay lại với phiên bản cũ.

  [​IMG]


  4. Content management: Project leader có thể thay đổi quyền sở hữu, đặt lịch làm mới dữ liệu, di chuyển workbook.

  [​IMG]


  Flow

  1. Tính năng Publish Data Source: Giờ thì chúng ta có thể dễ dàng để publish, luôn giữ dữ liệu mới và kết nối với Publish Data Source.

  [​IMG]

  2. Tính năng Moblie Sign-In: Đăng nhập vào Tableau Online trên thiết bị di động và giữ trạng thái đăng nhập.

  [​IMG]

  3. Tính năng Always Connected: Giúp bạn tải workbook lên Tableau Server nhanh hơn nhờ Tableau Desktop lưu lại tài khoản Tableau Server cuối cùng mà bạn sử dụng.

  [​IMG]


  Data

  1. Union: Kết hợp dữ liệu đã bị chia thành nhiều tệp hoặc bảng vào một nguồn dữ liệu Tableau duy nhất.

  [​IMG]

  2. Join: Khi bạn xoay bảng dữ liệu, Tableau sẽ tạo cột mới. Bay giờ bạn có thể nối các cột và sử dụng các trường để tích hợp dữ liệu mới và phân tích.


  [​IMG]


  3. Groups and Bin: Bây giờ, ngay trong màn hình data source, bạn có thể tạo các nhóm.

  [​IMG]

  4. Data Gird: Bây giờ, bạn có thể xem trước Tableau Extracts và dữ liệu kết nối Web Data Connector
  trên trang nguồn dữ liệu. Tính năng này giúp quản lý siêu dữ liệu tốt hơn.

  [​IMG]


  5. Snowflake: Giúp kết nối trực tiếp vào kho dữ liệu Snowflake Elastic.

  [​IMG]
   
  Last edited by a moderator: Mar 29, 2016
 5. tableau

  tableau Well-Known Member

  Fast and Easy

  1. Maps: Tableau Desktop 9.3 đã thêm mã bưu chính của 39 quốc gia châu Âu, quận ở Ấn Độ, dữ liệu nhân khẩu học năm 2016 của Mỹ. Tableau Desktop 9.3 cũng cập nhật mã bưu chính của Anh, Pháp,Đức, Mỹ.

  [​IMG]

  2. Forecasting: Tableau Desktop 9.3 tự động chọn thông số mùa vụ (Season lenghth) giúp bạn dự báo theo mùa lẻ và chuỗi thời gian không đều. Bạn cũng có thể dự đoán giá trị đặt hàng bởi một chiều các số nguyên.

  [​IMG]

  3. High DPI: Tableau được trang bị tốt hơn để tận dụng lợi thế của màn hình DPI cao trên máy tính Windows.

  [​IMG]

  4. Totals: tách Totals, Subtotals and Grand totals ra khỏi bảng màu.

  [​IMG]
  [​IMG]

  5. Sheet Color: giúp bạn dễ dàng xác định các Sheets theo nhóm bằng cách gạch chân với các màu sắc khác nhau.

  [​IMG]
   

Share This Page