Những tính năng tương tác trong Dashboard Tableau

Discussion in 'Tableau' started by tableau, Oct 22, 2015.

 1. tableau

  tableau Well-Known Member

  Bài viết sẽ hướng dẫn bạn các tính năng tương tác trong Dashboard của Tableau. Giả sử bạn đang có Dashboard bên dưới.

  tableau1.png
  - Thêm Filter: Bạn có thể thêm các filter vào cho worksheet của bạn. Nếu trong worksheet của bạn chứa các dimension này.

  tableau2.png

  - Dùng chung các Filter. Chọn vào Filter >> chọn các worksheet dùng chung filter

  upload_2015-10-22_11-16-16.png

  - Lấy các biểu tượng màu sắc

  upload_2015-10-22_11-18-52.png

  - Trở lại khung làm việc worksheet

  upload_2015-10-22_11-20-57.png

  - Cố định khung hình worksheet trong dashboard

  upload_2015-10-22_11-23-15.png

  - Lấy caption

  upload_2015-10-22_11-24-25.png

  - Lấy thanh công cụ phóng to thu nhỏ

  upload_2015-10-22_11-25-58.png
   
  Last edited by a moderator: Oct 22, 2015
 2. Loading...


 3. tableau

  tableau Well-Known Member

  - Chọn tất cả trong worksheet . Nhấn phải chuột> Select all
  upload_2015-10-22_11-30-15.png

  - Xem dữ liệu >> View Data

  upload_2015-10-22_11-31-20.png

  - Copy

  upload_2015-10-22_11-33-6.png

  - Đánh dấu >> Annotate

  upload_2015-10-22_11-35-55.png
   

Share This Page